Úvod > Děti > Apgar skóre

Apgar skóre

Každá těhotná maminka si říká: „Hlavně aby bylo všechno v pořádku“. Tím slovem „všechno“ myslí zdraví svého ještě nenarozeného děťátka. Všechny maminky mají o zdraví svého děťátka obavy. Je normální, že si určitou pochybnost připouští. Nejprve se strachují o průběh těhotenství, poté nastává důležitý zlom - porod. Nejdůležitější pro každou maminku je, aby se jí narodilo zdravé děťátko, které dýchá a má všechny životní funkce v pořádku.

Apgar skóre

Po narození je děťátko pečlivě sledováno týmem odborníků ještě na porodním sále. Sleduje se celkem 5 projevů a novorozenec může získat 0 až 10 bodů. Jde o mezinárodně užívaný bodovací systém, který se nazývá Apgar skóre.

Název Apgar skóre je podle americké lékařky - anestezioložky a pediatričky Virginie Apgarové, která žila v letech 1909 - 1974. Roku 1949 se tato osobnost stala první ženou, která získala hodnost profesora na Columbia University. V tomtéž roce vypracovala slavný Apgar test a v roce 1952 ho prezentovala na 27. kongresu amerických anesteziologů. V časopise Current Researches in Anesthesia and Analgesia ho publikovala v následujícím roce. Zapsala se tak do dějin lékařství. Po smrti této slavné lékařky, roku 1975, Americká akademie pediatrů zřídila cenu Virginie Apgar. Tato cena je pravidelně Akademií udělovaná za mimořádné zásluhy z oboru perinatální pediatrie.

Hodnocení

Hodnotí se dýchání, srdeční akce, svalové napětí, barva kůže a reakce na podráždění. Kontrolují se v první, páté a desáté minutě po narození. Každé ze sledovaných kritérií je ohodnoceno nulou až dvěma body. Apgar skóre je pak součtem těchto čísel a jeho výsledek vypadá například takto: 10-10-10 (to je ideální a nejlepší skóre). Maximálně může mít novorozenec 10, minimálně 0 bodů. Čím menší počet bodů má děťátko, tím je zdravotní stav horší. Proto se v případech deprivovaných novorozenců kontroluje ještě v patnácté a dvacáté minutě. To se týká novorozenců s Apgar skóre v desáté minutě nižším než sedm.

Přehled dosažených bodů a klinický stav novorozence

 • Součet 8 - 10: Příznivé skóre. Adaptace na vnější prostředí proběhla bez větších obtíží. Jedná se o normálního novorozence. Každá maminka si přeje mít u svého děťátka takovéto Apgar skóre.
 • Součet 7 - 4: Při těchto hodnotách mohlo dojít k poporodní asfyxii (nedostatek kyslíku). Novorozenec vykazuje potíže s adaptací. Je nutná krátkodobá lékařská pomoc.
 • Součet 2 - 3: Jedná se o velmi nízké hodnoty. Je nutný zásah lékaře, může se totiž jednat o ohrožení života novorozence. Z důvodu porodní asfyxie může často dojít k perinatálnímu úmrtí a neurologickému poškození. Je nutná léčba.
 • Součet 1 - 0: Nejnižší možné hodnocení. Novorozenec bývá mrtvý.

Nejmenší význam má hodnocení barvy kůže. Největší význam se klade na srdeční akci a na dechovou aktivitu. Neznamená to ale, že ostatní hodnoty, které se zjišťují, jsou málo významné.

Přidělování bodů a charakteristika klinického obrazu

0 bodů

 • Srdeční akce - není
 • Dýchání - novorozenec nedýchá
 • Svalový tonus - těžká hypotonie (snížené napětí svalů, extenze končetin
 • Barva kůže - celkově namodralá až modrá barva kůže a sliznic (odborně cyanóza) nebo bledost
 • Reakce na podráždění - žádná

1 bod

 • Srdeční akce - méně než 100/min
 • Dýchání - novorozenec lapá po dechu; nepravidelné, pomalé dýchání
 • Svalový tonus - snížený tonus, ale určitý stupeň flexe končetin přítomen
 • Barva kůže - namodralé až mramorově fialové zbarvení kůže končetin
 • Reakce na podráždění - chabá

2 body

 • Srdeční akce - větší než 100/min
 • Dýchání - pravidelné dýchání
 • Svalový tonus - normální tonus, flexe končetin a aktivní pohyb
 • Barva kůže - růžová zdravá barva
 • Reakce na podráždění - obranný pohyb, případně křik

Závěr

Ohodnocení novorozence bezprostředně po porodu je velmi významné. Navazuje na prenatální sledování plodu. Pomáhá odhalit nejen novorozence s potřebou resuscitace, ale odhalit rizikové novorozence, kteří budou vyžadovat zvláštní péči.

Zajímavý je fakt, že v mnoha světových jazycích se používá výraz APGAR skóre, které je též akronymem a mnemotechnickou pomůckou: Appearance (vzhled), Pulse (srdeční frekvence), Grimace (grimasy), Activity (hybnost), Respiration (dýchání).

Jakmile maminka s dítětem porodnici opouští, dostává od dětského lékaře propouštěcí zprávu o svém novorozenci. Apgar skóre se dočtete právě v této propouštěcí zprávě z porodnice. Je důležité zejména pro následnou péči dětského lékaře, který bude mít dítě v následujících letech na starosti.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk