Úvod > Děti > Bezpečné dětské hřiště

Bezpečné dětské hřiště

Každé dítě si rádo hraje. Také se říká: "Kdo si hraje, nezlobí". O dětech to platí dvojnásob. Děti nevydrží věčně doma a ani to není pro ně zdravé. Čerstvý vzduch je pro jejich zdraví to nejlepší, co jim můžete dát. Proto můžete své děti brát ven na dětská hřiště. Děti si pohrají a rodiče si zároveň trošku odpočinou nebo popovídají s ostatními rodiči.

Hřiště můžete mít u domu na sídlišti, v parku, na náměstí atd. Budují se i různé hrací zóny pro děti. Hodně důležité je dávat na těchto hřištích pozor na děti, protože se může stát spousta nebezpečných úrazů.

Každé hřiště by mělo mít svojí bezpečností certifikaci. K dětskému hřišti musí být i dobře přístupná silnice kvůli sanitce, kdyby opravdu došlo k nějakému vážnému úrazu.

Vybavení hřiště

Hřiště je herní plocha pro děti, na kterou patří například

 • pískoviště - musí být čisté; na některých hřištích bývá zakryté, aby se do něj nedostala zvířata
 • houpačky - na houpačkách by měly být úchyty na připevnění dítěte
 • skluzavky
 • prolézačky - měly by mít úzké příčky, aby dítě nepropadlo
 • hrací domečky
 • hřiště na kopanou
 • lavičky
 • odpadkové koše

Dětské hřiště by mělo být oplocené, aby děťátko nezaběhlo někam, kde si může ublížit. Některá hřiště na vesnicích jsou oplocená například kvůli blízkému rybníku nebo silnici. Povrch hřiště musí být z měkkých materiálů, aby nedošlo k úrazu. Herní prvky nesmí být rezavé a ostré. Musejí být pravidelně kontrolovány a hlídány. Houpačky, prolézačky a další herní prvky musí být připevněné do země. V blízkosti by měly být odpadkové koše, aby se udržovala správná čistota na hřištích.

Co na dětské hřiště nepatří

Dětské hřiště je věnováno speciálně rodičům a dětem. Některé vesnice nebo města mohou tyto hřiště zamykat a odemykat ve vhodnou dobu. Na dětské hřiště nesmí zvířata. Některá zvířata by totiž mohla děti nebo těhotné maminky nakazit. Dětská hřiště také nejsou vhodná a určena mládeži, která hoví alkoholu a drogám.

Na dětských hřištích musí být vyhovující povrch. Pokud je povrch nevyhovující, může dojít k úrazu dítěte. Povrh by tedy neměl být tvrdý, protože by mohlo dojít ke zlomeninám, modřinám nebo otřesu mozku. Dále by na dětském hřišti nemělo být špinavé prostředí. Mohlo by totiž dojít k infekčním nemocem, žloutence, řezným ranám. Dětské hřiště také nesmí být staré a neudržované. Mohlo by dojít k pádu nebo utržení se dítěte i s herním prvkem, což je například kolotoč, houpačka atd.

Kontroly a údržby dětských hřišť

Hřiště musí pravidelně kontrolovat vlastník nebo provozovatel. Každý rok by měla být provedena a potvrzena kontrola. Odpovědný člověk, který má na starosti dětská hřiště, by si měl všimnout i běžně poničených věcí, a to třeba vandalismem, opotřebení hracích ploch nebo vlivem nepříznivého počasí (větvičky, klacky atd).

Dále je nutné hřiště kontrolovat kvůli opotřebení hracích prvků. Tuto kontrolu by měla provést kvalifikovaná osoba, která je pravidelně školena. Kontrolovat by se měla funkčnost, stabilita, opotřebovanost. Tato kontrola by se měla provádět vždy podle návodu hracích ploch. Všechny kontroly by měly být vedeny v inventářích oprav na obcích nebo městech s datem a ověřeným podpisem odpovědné osoby.

Mezi běžnou údržbu patří

 • sekání trávníků
 • hrabání listí
 • vynášení popelnic a odpadkových košů
 • uklízení hracích ploch
 • kontrola a údržba pískovišť

O vše se stará buď odpovědný pracovník, majitel, nebo město či vesnice.

Vhodné chování na dětských hřištích

Když si začnou dětičky hrát, nevnímají okolí. Za děti proto zodpovídají rodiče. Určitě je dobré poučit se informační tabulí o zásadách slušného chování a bezpečnosti. Všichni by měli být ohleduplní i k herním prvkům. Pokud je děti úmyslně ničí, měli by jim rodiče vysvětlit, že se to nedělá. Na informačních tabulích by měly být kontakty na provozovatele hřiště a záchranou službu. Pokud se na dětském hřišti děje něco nesprávného nebo něco, co může ohrozit vaše dětičky, je nutné zavolat městskou policii, která se o vše postará. Dále je potřeba mít stále své dětičky na očích, sledovat je a hlídat. Někdy stačí malá nepozornost a může se stát velký malér.

Kladný vliv dětských hřišť na děti

Určitě není dobré své děti nikam nepouštět. Nechat je zavřené doma, aby se jim nic nestalo. Děti potřebují společnost a čerstvý vzduch. Pokud tedy dopřejete dětem dostatek prostoru na hraní na čerstvém vzduchu, bude to mít na ně kladný vliv. Děti budou zdravější, ohebnější a pohyblivější. Mohou se pak lépe soustředit. Budou přátelštější a lépe si najdou kamarády, naučí se lépe komunikovat. Budou mít kladný vztah k přírodě. Děti, které tráví delší čas venku, mají menší sklon k obezitě.

Závěrem

Dopřejte vašim dětem dostatek volného, ale zároveň bezpečného pohybu. Choďte na ověřená a bezpečná hřiště. Pro větší bezpečnost si vybírejte hřiště oplocená, aby dítě mělo velký prostor na pohyb, ale aby ho například nesrazilo auto. Určitě je krásné vidět úsměv na tvářích vašich nejmenších. Proto dopřejte vašim dětem krásné a bezpečné hrací podmínky. Ale mějte stále na paměti, že v první řadě zodpovídáte a přemýšlíme za vaše děti vy.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk