Úvod > Děti > Reflexy novorozence

Reflexy novorozence

Když děťátko přijde za námi na svět, je už vybaveno několika automatickými reflexy. Tyto automatické reflexy řídí nejstarší část mozku. Nejjednodušší reflexy má při porodu sice každé narozené dítě, ale rychle se ztrácí s výjimkou jednoho reflexu, a to je reflex úlekový. Reflexy jsou později nahrazovány jinými akcemi, protože mozek dítěte se stává dokonalejší. Všechny reflexy jsou spojeny s naší dávnou minulostí. Těchto reflexů můžeme vyjmenovat osm a trochu si je popíšeme.

Kráčivý reflex

Patří mezi nejhezčí okamžiky, kdy novorozeňátko při chycení v podpaží ve stoje udělá několik krůčků, jako by chtělo chodit. Jeho reflex vymizí většinou do čtvrtého měsíce věku dítěte a pak se můžete těšit, až dostane odvahu vyzkoušet tyto krůčky samo.

Moroův reflex

Přetrvává u novorozenců intenzivněji do šesti týdnů, pak slábne a do 6 měsíců zcela vymizí. Jedná se o reflex, kdy dítě pociťuje, že padá, a jako obranu použije rozhozené paže do široka, přitom otevře dlaně a roztáhne prsty. To samé se děje i s dětskými nožičkami. Tento reflex umožňuje lékařům odhalovat nepravidelnost pohybů končetin novorozence. Pokud zdravé dítě cítí, že ztrácí rovnováhu, rozhodí končetiny doširoka symetricky. Tento reflex by vykonala i malá opička, která by se zachytila srsti matky.

Úlekový reflex

Tento reflex dítěti přetrvává po celý život. Na rozdíl od ostatních nemizí, ale s dospělostí se zvyšuje. Projevuje se u dítěte tak, že při neočekávaném a hlasitém zvuku tělíčko ztuhne, dítě pokrčí ramínka a ruce vystřelí vzhůru. Je to obrana, jako by na něj někdo útočil.

Úchopový reflex

Je nazýván i jako "palmární". U některých novorozenců může zmizet do týdně jeho věku, ale většinou ho má novorozenec několik týdnů a do šesti měsíců vymizí. Vyzkoušíte ho tak, že když děťátku vložíte do rozevřené dlaně své ukazováčky, pevně je sevře svými prstíky. Má takovou sílu, že je možné dítě opatrně zvednout do vzduchu, protože na prstíkách dokáže udržet váhu svého celého tělíčka.

Tonický krční reflex

Jinak nazývaný taky jako obranný reflex. Projeví se při ležení dítěte na zádech, a to tak, že když obrátí hlavičku na jednu stranu, ruka na téže straně se propne a na druhé se ohne. Může se již objevit při narození nebo až do dvou měsíců a trvá přibližně do 4 měsíců věku dítěte.

Vyhledávací reflex

Tento reflex je velmi důležitý, protože předchází kojení. Hlavička novorozence se obrací ke každému měkkému povrchu, pokud se jim dotknete tvářičky. Reaguje tak na bradavku, kůži na prsou nebo pohlazení prstem. Dítě po tomto podnětu otočí hlavičku a našpulí rty. Při pohlazení prsty kolem úst dítěte tak mnohé z matek říkají miminku, že je čas na jídlo.

Sací reflex

Projevuje se již v děloze matky a po narození ho můžete vyvolat čímkoliv, co dítěti přiložíte na horní patro úst. Proto se při kojení pevně přisaje k matčině prsu. Mezi druhým a čtvrtým měsícem se z tohoto reflexu stává uvědomělá činnost.

Plantární reflex

Jinak nazýván jako Babinského reflex. Je způsoben ještě nevyvinutým nervovým systémem. Jedná se o reakci, kdy dítěti přejedete po chodidle od patičky k prstům, dítě zvedne prsty nahoru a chodidla otočí dovnitř. Mezi šestým a osmnáctým měsícem začne reagovat jako dospělý a prstíky otočí dolů. Tento reflex je využíván i v situaci, kdy nelze miminko vzbudit na pravidelné kojení, v 90 % se probudí.

Můžeme tedy říct, že ať je novorozenec bezbranný človíček, jeho schopnosti jsou neuvěřitelné, i když reflexy po pár měsících odezní. Potom nastává období, kdy rodiče svou péčí a starostlivostí naučí dítě dokonalejším schopnostem.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk