Úvod > Děti > Test školní zralosti

Test školní zralosti

Test školní zralosti je test, ve kterém se dítě díky svým schopnostem stane či nestane součástí budoucího kolektivu dětí v první třídě na základní škole. Tento test se provádí v šesti letech života dítěte.

Součástí testu školní zralosti je prokázaní svých dovedností z oblasti tělesna, duchovna a sociality. V těchto 3 dovednostních skupinách čeká na budoucí školáky poněkud široké spektrum otázek zaměřených do různých kategoriích. Tyto otázky odhalí na povrch dětskou schopnost zvládat písemné práce pod vytvořeným tlakem. Zkoušející se tím pokusí odhadnout, jestli dané dítě bude dobrým nebo horším studentem.

Dalšími zkouškami jsou také testy, při kterých se rodiče a pedagogové dovědí, jestli je dítě schopné se podřídit autoritě vyučujícího pedagoga, dokáže již neomylně rozpoznávat barvy, je schopné se plně soustředit na probíhající látku, umí logicky přemýšlet, a tak si svým způsobem rozdělovat informace z předešlých vysvětlených látek.

Samozřejmě, že se také děti testují na jisté vyhrocené situace a očekává se, že je dítě nějak zvládne, a to z toho důvodu, že budou ve větším kolektivu, než byly zvyklé v mateřské školce.

Pokud jste rodičem dítěte, který tento test nesplní na první pokus, nebojte se. Vůbec nic tak hrozného se neděje. Podle odhadů totiž pokaždé minimálně jedno dítě tento test nesplní a prodlouží si tak délku pobytu v mateřské škole. Během tohoto roku se dítě může více připravit na jeho studující život a nemusí si zbytečně nepokazit celý svůj život předčasným nástupem do první třídy.

Pokud se ptáte, jak a kdo soudí tento test, odpověď zní takto: test se dělí do dvou etap posouzení. První, kdo dané dítě musí posoudit, je jeho praktický lékař. Praktický lékař musí zkontrolovat celý vývoj dítěte a tím mu přisoudit jakousi tělesnou a psychickou způsobilost. Do první etapy také spadá posouzení dítěte učitelkami v mateřské škole a učitelem při zápisu do první třídy.

Do druhé etapy spadají testy školní zralosti. Nejznámějším testem je tzv. Kern-Jiráskův test. Někdy se používá i název Orientační test školní zralosti.

Posouzení lékařem

Lékař se zajímá o to, jestli má dítě vše v pořádku v těle a mysli. Musí být schopen rozpoznat jakékoliv možné nedostatky v jeho kostře či mozku. V případě závažnějších nedostatků je rodičům doporučeno, aby jejich dítě bylo přijato na speciální školu. Také je velmi dobré, pokud dítě prohlédne i psychiatr nebo psycholog. Může se stát, že při sebemenší roztržce s kamarádem nebo pod nátlakem ze strany šikany by dítě mohlo spáchat vraždu či sebevraždu. Proto je dobré znát podrobnější informace o dětské mysli dítěte.

Posouzení školní zralosti učiteli

Učitel tuto skutečnost posuzuje z několika hledisek. Hlavními hledisky jsou komunikace a sžití se v uzavřeném prostředí se spolužáky a učitelem. Posuzuje schopnost vstřícnosti a respektu k učiteli, ale také i chování ke svým kamarádům. Všímá si dětského chování při poslechu nějakého příběhu. Posuzuje, jestli je dítě vůbec schopno vydržet chvilku v klidu a soustředit se na danou látku.

Učitel obvykle zkoumá:

 • zda zná dítě základní barvy
 • zda je dítě schopné soustředit se
 • zda je dítě odolné proti frustrujícím situacím
 • jaké má dítě motorické schopnosti
 • jaké má dítě pracovní tempo
 • zda dokáže odlišit dítě zábavu od povinností
 • na jaké úrovni má dítě logické myšlení
 • zda je dítě schopno se začlenit do dětského kolektivu
 • zda je dítě schopno přijmout neúspěch

Kern-Jiráskův test

Pro úspěšné absolvování testu je nutné splnit 3 úkoly. Na test je možné připravit dítě doma. Někdy je vhodné ho doma vyzkoušet zavčas, aby dítě nebylo zbytečně vystaveno velkému tlaku ze strany rodiny.

 • Namalování lidské postavy: Úkol vypadá jako lehký, jenže takto malé děti s tím mohou mít poněkud problémy. Pro celkový úspěch tohoto úkolu musí být postava sestavená z kruhu (hlava), obdélníku (tělo) a 4 podlouhlých, tenčích oválů (končetiny). Dále také musí být namalován nos, pusa, oči, obočí a uši. Pokud některá část těla chybí nebo není jasně zřetelné, o jakou část se jedná, není tento úkol splněn. Mezi výjimky, které se tolerují, patří šišatost, nerovnost a nedotaženost.
 • Napodobení psacího písma: Tento úkol je docela obtížným oříškem. Dítě musí pokud možno zcela napodobit 5 písmen. Ale i zde je velmi nápomocná tolerance. Začáteční písmeno nemusí být velké, písmena nemusí být v řádku a celá věta se nemusí vejít to připraveného rámečku na text, ale může ho přesáhnout.
 • Obkreslení skupiny bodů: Tento úkol je závěrečný a také podle mého názoru nejlehčí. Dítě musí obkreslit skupinu bodů a musí se držet pouze přesnosti. Obvykle se toleruje nesprávný počet teček.

Odložení školní docházky v praxi

Odložení školní docházky je vhodné pouze těm dětem, které ještě nejsou připraveny pro povinnou školní docházku. Toto odložení může být velice prospěšné pro děti, které jsou neklidné, utlumené, překotné, impulzivní, uzavřené, vzdorné, nekomunikující. Může se však naskytnou situace, že dítě má opožděný psychický vývoj a ten nedokáže napravit ani roční odklad.

Test je podle mého názoru velmi velkým pomocníkem v oblasti budoucnosti dítěte. Ale v případě selhání při prvním pokusu se nebortí celý svět. Není pravidlem, že úspěšné složení tohoto testu na první pokus znamená úspěšnou budoucnost, protože dětská mysl, jako mysl již dospělých lidí, se stále vyvíjí díky neustálému učení se nových věcí, díky neustálému objevování a vynalézání nových technologií, kterým nejdříve musíme porozumět pro jejich denní používání. Pokud máte strach, že vaše dítě nebude mít bohatý studijní život, tak to neberte na těžkou váhu. Ve světě jsou také daleko cennější životní zkušenosti, které člověk nenajde na žádné škole. Pouze musí žít život a ubírat se tím směrem, do kterého ho táhne srdce a vášeň. Tyto zkušenosti v podstatě daleko cennější, protože mají původ z praxe nikoli z teorie.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk