Úvod > Děti > Vady řeči

Vady řeči

Koktání

Při koktání dochází k blokování myšlenek. Tento stav se týká celého těla. Dotyčný nedovede dát dohromady jednoduchou větu, pouze jen taková slova, které ho v danou chvíli napadnou. Koktání je zapříčiněno několika faktory. Často to bývá reakce na stres nebo silné leknutí. Příčinou mohou být i genetické předpoklady.

Více než řečový problém se řeší problém psychický. Pro léčbu platí několik pravidel

  • navodit poklidnou atmosféru - stresové prostředí koktavost zhoršuje
  • nezpomalovat, nebrzdit - vhodné je rychlé mluvení, třeba o samotě před zrcadlem
  • naslouchat bez přerušování
  • nechat mluvícího dokončit věty - teprve poté zformulovat své
  • před odpovědí vyčkat
  • nekritizovat a neopravovat - kritika není příjemná pro nikoho
  • brát dotyčného takového, jaký je
  • snažit se porozumět

Breptání

Svým způsobem je to o trochu méně zlověstnější než koktání, protože při breptání nedochází ke skoro žádným psychickým ani komunikačním potížím. Je to projev, kdy dítě nebo dospělý mluví velmi rychle, že přitom nedokáže správně artikulovat, a proto mají ostatní potíže mu porozumět. Někdy je ale těžké určit hranici mezi koktáním a breptáním., S breptáním se často potýkají novináři nebo komentátoři, kteří mluví také rychle, že se kolikrát také zabreptnou.

Léčba u logopeda je často spojena s léčbou u psychologa. Důležité je navozovat bezstresové prostředí. Vhodný je klidový režim s menším počtem pracovních úkolů.

Patlání a šišlání

Tato vada řeči je nejobvyklejší u českých dětí, protože český jazyk je nejtěžší, co se týče výslovností sykavek a všech písmen, které mají za kamaráda stejné písmeno s háčkem, aby se změkčilo. Je velmi důležité s učením dítěte, jak a co má správně vyslovovat, moc nepředbíhat, protože by se tím u dětí mohl vzbudit odpor nejen k učení výslovnosti, ale k učení jako takovému. V takovém případě je dobré začít dítě učit správné výslovnosti ve školním věku, kdy je dítě zvyklé na soustavné učení a jeho mozková zralost vyspěla k většímu vstřebávání informací. Tím pádem ho to v této době láká k větším zkušenostem a objevování stále něčeho nového.

Jistě, že nastanou případy, že dítě se buďto výslovnost naučit nechce, nebo k tomu nemá okolí ten správný přístup. Pokud takovéto potíže nastanou, naskýtá se možnost dojít k logopedovi a požádat o jeho pomoc. Také je dobré promluvit si s učiteli, kteří obvykle také pomohou.

Ráčkování

Ráčkováním netrpí pouze děti, ale i dospělí. Všeobecně se není za co stydět, i když dnešní populace a výchova mládeže těmto lidem na sebevědomí moc nepřipadá. Někteří jsou šikanovaní nebo se stávají oblíbeným tématem k pomlouvání.

S tímto problémem mohou pomoci logopedové, ale ne každý se tam díky svým komplexům méněcennosti nebo nějakých jiných odváží vstoupit. Existuje i způsob, jak se může člověk naučit "r" a "ř" nenuceně a sám od sebe. Na internetu existují seznamy slov pro cvičení. Nejklasičtější způsob, který určitě všichni známe, je říkat dokola "t-dnka, t-dnka, t-dnka" a časem vznikne "trnka". Dobrý je i jiný způsob, který většina lidí asi nezná, a to je zkoušet si rozkmitat jazyk snahou vytvořit zvuk připomínající zapnutý motor auta na plné obrátky, tedy "RRRRR".

Zakřivením jazyka nahoru a silou vzduchu, který při této snaze vzniká, se po kratší či delší době špička jazyka rozkmitá a každý dokáže vyslovit písmeno "r".

Afázie

Tato porucha je nejzávažnější ze všech poruch řeči, kterou může být postižen kdokoliv. Vzniká z přespříliš vyvíjeného tlaku na osobu. Dochází pak k zablokování vzpomínky z dětství i naučených věcí. Dotyčný tak přijde o všechny zkušenosti, které si za ta léta osvojil. Příčinou může být také strach komunikovat pomocí mluveného procesu. Raději pak preferuje komunikaci prostřednictvím sms, sociálních internetový sítí nebo komunikačních programů. Zkrátka pouze písemnou formou. Tento strach může být ovlivněn stresem ze svého nepříjemného hlasu či špatné výslovnosti nebo díky jakékoliv poruše s mluvením, kterou je znehodnocen.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk