Úvod > Děti > Vývoj dětské kresby

Vývoj dětské kresby

V raném věku vede manipulace s předměty dětské myšlení k tomu, že si začíná všímat a uvědomovat, jaké změny některé předměty zanechají na podložce - vytlačeniny, rýhy, čáry a podobně. To vede dítě k tomu, že se přibližně mezi 15. a 18. měsícem věku začne dožadovat tužky. Každé dítě se vyvíjí jinak rychle, a proto každé vezme do ruky tužku nebo pastelku v jiném věku. Záleží to i na tom, zda ji může doma vidět a spojit si ji s možností kreslit.

15. - 27. měsíc věku

Jakmile je dítě schopno udržet v ruce tužku, vyhledává všechny vhodné objekty, na které se dá tužkou čmárat - papír, stěnu, nábytek, ubrus na stole. Nejdříve jsou tahy tužkou trhavé a bodavé, dítě na tužku tlačí a láme tuhu. Ruce při čmárání střídá. Tužku drží celou rukou v pěsti velkou silou a snaží se docílit čmárání kdekoli. Je těžké ho uhlídat, aby nečmáralo po zdi nebo nábytku. Tato činnost mu přináší velkou radost a nadšení a se zájmem sleduje, co tužkou vytvoří. Pro uchránění zdi před počmáráním je vhodné nalepit na ni balící papír, na kterém se může dítě vyřádit. Toto období prvního čmárání trvá asi do 24. až 27. měsíce věku.

28. - 36. měsíc věku

Když dítě dosáhne přibližně 2,5 roku, má už s tužkou jisté zkušenosti, začne čmárat záměrně jen na určitá místa a je také schopno si sednout ke stolu a v klidu čmárat na papír s tím, že už se také snaží čarami něco napodobit. Ve třech letech dokáže nakreslit kostrbatý kruh, nebo napodobeninu klubíčka, nebo svislými a vodorovnými čarami napodobeninu plotu. Všechny čáry jsou stále kostrbaté, vedou různými směry a spíše připomínají vlnovky. Tužku drží dítě stále ještě v pěsti a hodně na ni tlačí. Ruce stále střídá, ale už se objevuje náznak toho, která ruka bude šikovnější.

37. - 48. měsíc věku

Po třetím roce věku už dítě začne vnímat názorné příklady kreslení obrázků a začne se snažit napodobovat to, co nakreslí dospělí kolem něj. Dokáže nakreslit např. obrys sluníčka nebo květiny, jednoduchý obličej, jednoduchý obrys zvířátka, většinou s mnoha nohami, kostrbatý strom nebo domeček. Převažuje ovšem kreslení podle vlastní fantazie čehokoli, co ani samo nedokáže pojmenovat. Tužku drží dítě většinou jako lžíci, ale už ho lze učit držet ji správně v prstech. Stále ještě střídá při kreslení ruce, ale již převažuje kreslení jednou šikovnější rukou.

Kolem čtvrtého roku věku je dítě schopno nakreslit např. zvířátko, které dokáže i pojmenovat a při kreslení už většinou nezapomíná na uši, ocásek, drápy a podobně. Smozřejmě jen ono samo nejlépe ví, která čára, co naznačuje.

4 roky věku

Kreslení se stále zdokonaluje. Dítě kreslí nadále obrysově, ale má už i tendenci obrázky vybarvovat, buď jen jednou barvou, nebo i více barvami. Používá většinou barvy základní, jako je černá, hnědá, modrá, zelená, červená a žlutá. Mezi čtvrtým a pátým rokem věku dochází k velkému posunu dopředu ve schopnosti kresbou vyjádřit to, co vidí kolem sebe nebo s čím si hraje, především hračky a zvířátka, nebo postavičky z pohádek. Již jen málokdy kreslí oběma rukama.

5 let věku

V pěti letech začne dítě používat kromě základních barev i barvy další - růžovou, oranžovou, fialovou, béžovou a šedou. Vybarvuje zvířátka příslušnou barvou, kterou má zvířátko ve skutečnosti. Kreslí obrázky vybarvené i nevybarvené, podle své fantazie i podle toho, co vidí kolem sebe a začíná zkoušet nakreslit lidskou postavu. Používá při kreslení už jen jednu ruku.

6 let věku

Dítě stále kreslí podle své fantazie i podle svého okolí a začíná zlepšovat kresbu zvířat, hraček i lidských postav s detaily, jako např. mašle nebo zvonek pod krkem zvířátka, sukně nebo kalhoty na lidské postavě.

7 let věku

Dítě v tomto věku kreslí již méně spontánně, snaží se vykreslovat různé detaily, kopírovat kresbou, co vidí kolem sebe a popisovat kresbou i své nové znalosti, zkušenosti a zážitky především ze školy. V používání barev různě experimentuje a obrázky se vyznačují bohatou barevností.

8 let věku

Ke způsobu kreslení se začíná přidávat snaha nakreslit zvířata a postavy v pohybu. Barvy volí ještě jen občas takové, které odpovídají skutečnosti.

9 - 10 let věku

Citové pohnutky dítěte se odrážejí v používání barev. Úspěch či neúspěch ve škole vyjadřuje více či méně barevnými kresbami, mnohdy nekonkrétními. Dítě zároveň vybírá pro určité vlastnosti zvířat a postav i barvy. Kolem zvířat a postav začíná dítě kreslit různé věci, které vyjadřují, co to které zvíře či postava dělá.

11 - 14 let věku

V tomto věkovém období se rozvíjí schopnost kreslit cokoli k dokonalosti. Dítě se naučí vykreslovat lidské postavy a zvířata se všemi detaily, které k nim patří, včetně pozadí, jako je např. stín, tráva, podlaha, stromy, nebe a další. Kolem třináctého roku věku se naučí, podle témat ve škole, kreslit prostorově geometrické obrazce a tělesa, a také např. stoly, židle, a nábytek vůbec, a také okna, dveře, místnosti, domy a další předměty. Používá celou barevnou škálu i různé odstíny barev. Barvy volí takové, které odpovídají skutečnosti.

Závěrem

Schopnost a možnost kreslit je pro každé dítě důležitá, a to v každém věku. Umožňujte dětem kreslit, pomáhejte jim i názornými příklady a věnujte se jim při kreslení.


Legenda k přiloženým obrázkům

  • 1. Čmárání ve dvou letech
  • 2. Kresba šneka ve třech letech
  • 3. Kresba obličeje ve věku 3 a půl roku
  • 4. Kresba souvislých kruhů kolem vyznačeného středu ve věku 3 a 3/4 roku
  • 5. Kresba dvou medvědů ve čtyřech letech
© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk