Úvod > Horoskop > Čínská znamení - Buvol

Čínská znamení - Buvol

Nejznámějším prvkem čínské astrologie je stejně jako u klasického znamení zvěrokruhu 12 znamení. Avšak Číňané užívají ještě šedesátiletý cyklus, který je tvořen kombinací dvanácti Pozemských větví a deseti Nebeských kmenů. Spárováním těchto prvků vzniká 60 různých kombinací, které označují jednotlivé roky cyklu. Lunární kalendář se na rozdíl od toho západního, který se počítá dle oběhu Země kolem Slunce, stanovuje podle měsíčních fází. Základní typy energie reprezentuje 5 prvků: voda, dřevo, země, oheň a kov.

Základní charakteristika se vztahuje na všechny zrozence v daném znamení. Dále je však dle šedesátiletého cyklu (v závislosti na roku narození) rozdělena do několika typů.

Rok Buvola

Prvek - země, barva - žlutá
  • 24. ledna 1925 až 12. února 1926 - Buvol v moři
  • 11. února 1937 až 30. ledna 1938 - Buvol v jezeře
  • 29. ledna 1949 až 16. února 1950 - Buvol v bráně
  • 15. února 1961 až 4. února 1962 - Buvol na cestě
  • 3. února 1973 až 22. ledna 1974 - Buvol před branou
  • 20. února 1985 až 8. února 1986 - Buvol v moři
  • 7. února 1997 až 27. ledna 1998 - Buvol v jezeře
  • 26. ledna 2009 až 13. února 2010 - Buvol v bráně

Legenda

Nefritový císař stanovil pro výběr znamení zvířetníku dvě základní podmínky. Buď musí být dané zvíře prospěšné lidem, nebo se musí v den audience u císaře dostavit do Nebeského paláce jako první.

Buvol velmi často působil jako posel mezi nebesy a zemí. Když se jeden rok proměnila země v pustinu, buvol se nabídl, že pomůže s rozesetím semínek trávy, aby měla zvířata rolníků potravu. Nedával však pozor a při cestě narazil hlavou do brány paláce. Semínka se tak rozsypala po celé zemi místo toho, aby je rozesel v daném počtu. Tráva rostla v tak hojném množství, že rolníci nebyli schopní zasít obilí. Císař se rozzlobil a svrhl buvola na zem, kde musel pomáhat spásat trávu. Jelikož se svého trestu chopil se silou sobě vlastní a rolníkům velmi pomohl, při volbě zvířetníku ho navrhli s velikou radostí na jedno ze znamení.

Charakteristika

Lidé narozeni ve znamení Buvola mají klidnou a vyrovnanou povahu. Své slovo dodržují za každou cenu a jsou velmi vytrvalí, i když mají ztížené podmínky. Než se k něčemu rozhodnou, velmi důkladně si vše promyslí, pak je ale téměř nemožné jejich rozhodnutí změnit. Plány zakládají na reálných základech, vše pečlivě zvažují. Pokud se ovšem někdo bude snažit jejich plány změnit, může se projevit tvrdohlavá a horkokrevná povaha Buvola. Je proto lepší se v tuto chvíli držet od nich stranou a nechat je vychladnout. Nemají rádi risk, neradi žijí na dluh. Jsou pravdomluvní, poctiví, trpěliví a upřímní. Do vztahů se také nevrhají po hlavě, bojí se riskovat, potřebují k sobě spíše někoho jemného a upřímného. Potřebují mít pocit jistoty. Nevěru odpouští jen velmi těžce. V práci jsou zodpovědní, mají rádi daný řád.

Buvol v moři

Lidé narozeni v těchto letech rádi objevují nové věci a myšlenky. Bývají oblíbenými společníky pro svůj životní elán. Jsou šarmantní a spolehliví, proto mívají mnoho přátel.

Buvol v jezeře

Lidé zrozeni v tomto období se snaží za každou cenu pomáhat potřebným či podporovat zajímavé projekty, což je ale může vést k finančním potížím. Jejich štědrost a velkorysost bývá však většinou odměněna, takže se tato situace nakonec vyřeší.

Buvol v bráně

Jedinci narození v tomto typu Buvola jsou upřímní a otevření, ale někdy i příliš unáhlení, čímž mohou ostatní nechtěně zranit. Zvládají jak týmovou, tak samostatnou práci.

Buvol na cestě

Tito lidé jsou nekonfliktní, příjemní a společenští. Pokud nastanou nějaké problémy, snaží se je řešit konstruktivně a s chladnou hlavou.

Buvol před branou

Tito jedinci jsou vytrvalými a dovednými pracovníky. A i když ne vždy dojdou uznání, ve svém úsilí nepolevují a s trpělivostí jdou za svým cílem.

Vztahy mezi jednotlivými znameními

Každé ze znamení má své slabé a silné stránky, které ovlivňují to, jak se hodí k ostatním znamením. Vzájemná kompatibilita ovlivňuje chování v daném vztahu, a to jak osobním, tak i pracovním. Vztahy mezi jednotlivými znameními mohou proto fungovat někdy bez větší námahy a mezi jinými je naopak třeba vyvinout větší úsilí.

Buvol a Krysa

Obě znamení mají ráda svou nezávislost a uvědomují si, že ji musí dopřát i svému protějšku. Většinou spolu dokážou vybudovat pevný vztah díky tomu, že se doplňují. Buvol se stará o všední záležitosti, je rozvážnější, zatímco Krysa dokáže hledat nové příležitosti a je společenštější.

Buvol a Buvol

Oba partneři si všechny záležitosti dobře promýšlí a nedělají unáhlené závěry. Mají rádi jistotu, ale nebojí se i těžkých úkolů. Vztah si budují na pevných základech. Občas ovšem začne být vztah stereotypní a to se pak jeden z partnerů nechá zlákat k něčemu novému.

Buvol a Tygr

Tygr dokáže Buvolovi dopřát pocit jistoty, po kterém Buvol touží, ale potřebuje zároveň i svou volnost. Buvol je pro Tygra spolehlivým a oddaným partnerem, ovšem jeho zálety nevydrží dlouho tolerovat.

Buvol a Zajíc

Pro obě znamení je důležité rodinné zázemí, nevyvolávají zbytečné rozepře ani nevyhledávají rizika. Hledají spolehlivost a pocit bezpečí. Mírně váhavější je Zajíc, ale Buvol ho dokáže uklidnit a zažehnat krizi. Zajíc zase svou inteligencí umí prolomit občasnou umíněnost Buvola.

Buvol a Drak

Drak je velmi temperamentní a proto vyžaduje tento vztah velkou trpělivost ze strany Buvola. Drakovi nedělá na rozdíl od Buvola problém riskovat. Buvol dokáže Drakovi zajistit klidné zázemí a spolehlivost, ovšem Drak toho nesmí zneužívat, protože to si Buvol nenechá v žádném případě líbit.

Buvol a Had

V tomto vztahu se většinou Buvol spíše stará o chod domácnosti a Had naopak realizuje nové nápady a myšlenky. Pokud Had nezklame Buvolovu důvěru, je mu Buvol spolehlivým a věrným partnerem a dokážou spolu vytvořit harmonický vztah.

Buvol a Kůň

Kůň se snadněji a s větší vitalitou pouští do realizace nových nápadů, zatímco Buvol stále ještě promýšlí, zda do dané záležitosti jít. Pro úspěšný vztah je důležité, aby Buvol dokázal dělat kompromisy a někdy se nechal strhnout odvážnými plány Koně.

Buvol a Ovce

Ovcespoustu nápadů a fantazie, která Buvola očaruje. Buvol naopak zajišťuje ve vztahu stabilitu a spolehlivost. Většinu běžných záležitostí si bere na svá bedra.

Buvol a Opice

Opice působí oproti usedlému Buvolovi velmi temperamentně. Ráda se účastní všelijakých akcí a činností, zatímco Buvol spíše přihlíží. Avšak ten svému partnerovi poskytuje domácí zázemí a pohodu. Pokud mezi partnery panuje vzájemná důvěra, mohou vytvořit harmonický a fungující vztah.

Buvol a Kohout

Obě tato znamení dokážou respektovat potřeby a zájmy toho druhého. Zároveň mají stejnou potřebu osobního soukromí. Kohout umí povzbudit Buvola, aby se nebál vyzkoušet nové věci, naopak Buvol poskytuje Kohoutovi potřebnou oporu a zázemí.

Buvol a Pes

Obě znamení jsou věrná a váží si jistot. Pokud se objeví nějaký problém, Pes začne pociťovat nejistotu, ale Buvol dokáže aktuální starosti uvážlivě řešit a svého partnera uklidnit. Pes je pro Buvola ohleduplným partnerem.

Buvol a Prase

Prase je oproti Buvolovi společenštější a i když mu nedělá problémy trávit večera doma se svým partnerem, snaží se ho občas přesvědčit k návštěvě večírků či jiných akcí mimo domov. Buvol dokáže ocenit partnerovu zábavnost a upřímnost. Občas se na něj rozzlobí kvůli jeho nezodpovědnému jednání či neuváženému utrácení. I tak se snaží oba partneři nenarušit duševní rovnováhu toho druhého.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk