Úvod > Horoskop > Čínská znamení - Kohout

Čínská znamení - Kohout

Nejznámějším prvkem čínské astrologie je stejně jako u klasického znamení zvěrokruhu 12 znamení. Avšak Číňané užívají ještě šedesátiletý cyklus, který je tvořen kombinací dvanácti Pozemských větví a deseti Nebeských kmenů. Spárováním těchto prvků vzniká 60 různých kombinací, které označují jednotlivé roky cyklu. Lunární kalendář se na rozdíl od toho západního, který se počítá dle oběhu Země kolem Slunce, stanovuje podle měsíčních fází. Základní typy energie reprezentuje 5 prvků: voda, dřevo, země, oheň a kov.

Základní charakteristika se vztahuje na všechny zrozence v daném znamení. Dále je však dle šedesátiletého cyklu (v závislosti na roku narození) rozdělena do několika typů.

Rok Kohouta

Prvek - kov, barva - bílá
  • 26. ledna 1933 až 13. února 1934 - Kohout v kurníku
  • 13. února 1945 až 1. února 1946 - Kokrhající kohout
  • 31. ledna 1957 až 17. února 1958 - Osamělý kohout
  • 17. února 1969 až 5. února 1970 - Kohout ohlašující svítání
  • 5. února 1981 až 24. ledna 1982 - Kohout v kleci
  • 23. ledna 1993 až 9. února 1994 - Kohout v kurníku
  • 9. února 2005 až 28. ledna 2006 - Kokrhající kohout
  • 28. ledna 2017 až 15. února 2018 - Osamělý kohout

Legenda

Nefritový císař stanovil pro výběr znamení zvířetníku dvě základní podmínky. Buď musí být dané zvíře prospěšné lidem, nebo se musí v den audience u císaře dostavit do Nebeského paláce jako první.

Původně se s kohoutem při volbě zvířetníku vůbec nepočítalo, protože byl velmi agresivní zvíře. Jelikož ale o toto postavení hodně stál, ptal se koně, jak dosáhl toho, aby byl vybrán. Kůň mu poradil, aby začal pomáhat lidem, tak jako ostatní, kteří byli zvoleni. Kohout přemýšlel, v čem by jim mohl být prospěšný, a tak mu kůň poradil, aby využil svého nádherného hlasu. Kohout si jeho radu vzal k srdci a začal svým kokrháním budit lidi, aby se mohli včas dát do práce. Lidé tuto jeho činnost ocenili a navrhli císaři, aby ho určil jedním ze znamení. I když původně nebylo ptákům povoleno se soutěže zúčastnit, udělil mu císař výjimku a vložil mu na hlavu květinu. Při závodu běžel kohout společně se psem, před cílem však vzlétl, aby ho předehnal. A tak získal desáté místo. Od té doby proto psi kohouty nemají rádi a pronásledují je.

Charakteristika

Lidé narozeni ve znamení Kohouta jsou rádi středem pozornosti. Milují setkání s novými lidmi a v každé situaci dokážou být okouzlující. Na veřejnosti se objevují téměř vždy upraveni, zajímá je móda a k zevnějšku jak svému, tak i ostatních bývají kritičtí. I když mohou působit povrchně, mívají bystrý úsudek. Na jednu stranu se rádi předvádí, na druhou jim však nechybí moudrost či soucit, pokud někdo potřebuje jejich pomoc. Rádi si dělají vše po svém, a proto někdy neumí přijmout radu ostatních. Svou přímočarostí mohou nechtěně někoho ranit či ztratit přátele. Navenek působí bezstarostně, ale uvnitř jsou zranitelní. Jako obranu využívají humor a mnohomluvnost. Nemívají problém navazovat citové vztahy, avšak pokud ztratí možnost dobývaní svého partnera, mohou pociťovat nespokojenost a touhu vrhnout se do nového dobrodružství. Pokud však naleznou toho pravého, stávají se z nich věrní a oddaní partneři. V práci nesnáší, pokud je na ně vyvíjen nátlak, potřebují pracovat svým tempem. Ke slabším stránkám patří i lehkomyslné utrácení, proto by se měli naučit uvážlivěji zacházet s těžce vydělanými penězi.

Kohout v kurníku

Lidé narozeni v tomto typu touží po spravedlnosti a nečiní jim potíže vyjadřovat své názory. Mají rádi život a s většinou problémů se dokážou vyrovnat sami. K slabým stránkám patří jejich potřeba prozradit ostatním svěřená tajemství.

Kokrhající kohout

Lidé zrozeni v tomto období očekávají od života jen to nejlepší. Jsou velcí optimisté a věří, že vše dobře dopadne, i když tomu nic nenasvědčuje. Občas by jim neuškodilo se držet raději stranou a své názory si nechat raději pro sebe.

Osamělý kohout

Jedinci narození v tomto typu Kohouta jsou společenští, veselí a umí navazovat známosti i v nepříhodných situacích. Mají sentimentální povahu a snadno se dojímají.

Kohout ohlašující svítání

Tito lidé jsou dětmi štěstěny, co se týká materiální stránky. Po emocionální stránce je to už horší. Svým zbrklým a chaotickým jednáním mohou někomu nechtěně ublížit, proto by se měli naučit jednat s větší rozvahou.

Kohout v kleci

Jsou činorodí a touží po úspěchu. Do okolního dění se umí aktivně zapojit. Snadno se nadchnou pro nové myšlenky a rádi se účastní diskuzí.

Vztahy mezi jednotlivými znameními

Každé ze znamení má své slabé a silné stránky, které ovlivňují to, jak se hodí k ostatním znamením. Vzájemná kompatibilita ovlivňuje chování v daném vztahu, a to jak osobním, tak i pracovním. Vztahy mezi jednotlivými znameními mohou proto fungovat někdy bez větší námahy a mezi jinými je naopak třeba vyvinout větší úsilí.

Kohout a Krysa

Kohout bývá odvážný i přemýšlivý, ale bývá rád viděn a tak může vypadat povrchně, což Krysu rozčiluje. Pokud mu ale dá šanci, zjistí, že je upřímný a poctivý a nakonec si dokáže vážit jeho úsudku.

Kohout a Buvol

Obě tato znamení dokážou respektovat potřeby a zájmy toho druhého. Zároveň mají stejnou potřebu osobního soukromí. Kohout umí povzbudit Buvola, aby se nebál vyzkoušet nové věci, naopak Buvol poskytuje Kohoutovi potřebnou oporu a zázemí.

Kohout a Tygr

Kohout rád otevřeně hodnotí okolí, což Tygra ze začátku přitahuje, později mu to však může začít vadit. Kohout se pak cítí nepochopený a ukřivděný. Jinak je ale velmi zodpovědný a nebojácný, což Tygr oceňuje. Pro fungující vztah je důležitá trpělivost z obou stran a jasnější formulace a vyjadřování svých pocitů.

Kohout a Zajíc

Kohout je ve vztahu mnohem vitálnější a plný elánu, což Zajíci nemusí vyhovovat. Pro fungující vztah se musí oba partneři velmi snažit, aby se vzájemně neobviňovali. Je důležité, aby se Kohout zklidnil, snažil se více věřit svému partnerovi a ukázal mu hlubší stránku své povahy.

Kohout a Drak

Oba partneři milují život a humor. Draka vábí Kohoutův temperament a elegance, Kohouta Drakův šarm a osobní kouzlo. Pro fungující vztah by se měl Drak snažit poznat i hlubší stránky partnerovy povahy a poskytnout mu ochranu a jistotu, kterou potřebuje.

Kohout a Had

Tito partneři spolu velmi rádi nakupují či něco vybírají. Jako pár působí elegantně, vesele a zajímavě. Jejich vztah je založen na vzájemném souznění. I když bývá Kohout občas poněkud unáhlenější, je ochotný se zařídit podle moudré rady Hada. Tomuto vztahu většinou nechybí otevřenost a vzájemná důvěra.

Kohout a Kůň

Na první pohled jsou si oba partneři podobní. Oběma záleží na vlastním vzhledu, potřebují uznání a oddanost svého partnera. Kůň se často nechává unést svými emocemi, Kohout bývá opatrnější a také praktičtější. K pevnému vztahu je zapotřebí dopřát si vzájemně dostatek volnosti, ale na druhou stranu i dostatek společně stráveného času, aby se naučili vzájemnému porozumění a trpělivosti.

Kohout a Ovce

Ovce bývá velmi šťastná, pokud se dostane do středu pozornosti Kohouta. Oba mají rádi živou společnost a objevují nové věci. Kohout dává přednost činům a nebojí se vyjádřit svůj názor. Ovce je ústupnější a zdrženlivější. Oba partneři potřebují jistý díl nezávislosti. Kohout však potřebuje i pocit jistoty, což mu Ovce ne vždy dokáže poskytnout. Proto by se měla naučit více ho podporovat.

Kohout a Opice

Oba mají rádi život a společnost. Kohout je spíše upřímný, Opice dokáže být i lstivá a svému partnerovi se nesvěřuje se všemi svými plány. Kohout taktizování nemá rád, což může být předmětem nesváru. Oba by k sobě měli být tolerantní a poskytovat si dostatek volnosti.

Kohout a Kohout

Díky řadě společných vlastností si mohou částečně vyhovovat, ale i vadit. Rádi dbají na svůj zevnějšek a neváhají vyslovit svůj názor, čímž mohou toho druhého zranit. Jako společníci jsou veselí, avšak měli by dávat pozor na neukvapená slova a raději si vše předem rozmyslet. I když navenek působí sebejistě, uvnitř bývají zranitelnější, proto je důležité, aby si partneři uměli poskytnout oporu.

Kohout a Pes

Oba jsou přemýšliví, i když Kohout bývá otevřenější a nezávislejší. Dokáže snadněji vyslovit svůj názor. Pes je opatrnější a nejistější, avšak v případě nebezpečí dokáže také jednat rázně a odvážně. Psovi může časem začít vadit Kohoutovo předvádění.

Kohout a Prase

Prase obdivuje jak Kohoutovo společenské vystupování, tak i citlivější stránku jeho povahy, kterou umí odhalit. Oba potřebují jistou dávku volnosti, ale i pocit jistoty a vzájemné sdílení. Umí si být oporou jak v dobách dobrých, tak i zlých.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk