Úvod > Horoskop > Čínská znamení - Kůň

Čínská znamení - Kůň

Nejznámějším prvkem čínské astrologie je stejně jako u klasického znamení zvěrokruhu 12 znamení. Avšak Číňané užívají ještě šedesátiletý cyklus, který je tvořen kombinací dvanácti Pozemských větví a deseti Nebeských kmenů. Spárováním těchto prvků vzniká 60 různých kombinací, které označují jednotlivé roky cyklu. Lunární kalendář se na rozdíl od toho západního, který se počítá dle oběhu Země kolem Slunce, stanovuje podle měsíčních fází. Základní typy energie reprezentuje 5 prvků: voda, dřevo, země, oheň a kov.

Základní charakteristika se vztahuje na všechny zrozence v daném znamení. Dále je však dle šedesátiletého cyklu (v závislosti na roku narození) rozdělena do několika typů.

Rok Koně

Prvek - oheň, barva - červená
  • 30. ledna 1930 až 16. února 1931 - Kůň v síni
  • 15. února 1942 až 4. února 1943 - Kůň ve vojsku
  • 3. února 1954 až 23. ledna 1955 - Kůň v oblacích
  • 21. ledna 1966 až 8. února 1967 - Kůň na cestě
  • 7. února 1978 až 27. ledna 1979 - Kůň v bráně
  • 27. ledna 1990 až 14. února 1991 - Kůň v síni
  • 12. února 2002 až 31. ledna 2003 - Kůň ve vojsku
  • 31. ledna 2014 až 18. února 2015 - Kůň v oblacích

Legenda

Nefritový císař stanovil pro výběr znamení zvířetníku dvě základní podmínky. Buď musí být dané zvíře prospěšné lidem, nebo se musí v den audience u císaře dostavit do Nebeského paláce jako první.

V dávných dobách měl kůň nádherná křídla, díky kterým se mohl vznášet po obloze, plavat v oceánu, ale i běhat po zemi. Byl velmi arogantní a vyvyšoval se nad ostatní zvířata. Jednou dostal za úkol doručit zprávu Dračímu králi Východního moře. Před branami jeho paláce ho zastavili strážní, což koně nahněvalo natolik, že jednoho kopl a zabil. Nefritový císař se o tomto skutku dozvěděl a za trest mu nechal useknout křídla a nařídil, aby ho zasypali vysokou horou. Kůň byl pod ní pohřben 200 let, až jednou zaslechl kroky předchůdce všech lidí a prosil ho o pomoc s tím, že celý svůj další život zasvětí pomoci lidem. První člověk se nad koněm slitoval a kouzlem jej osvobodil. Kůň svůj slib splnil, pomáhal lidem s nošením nákladů, orbou polí, bojoval v bitvách. Když pak byla volena zvířata pro znamení zvířetníku, lidé jej s radostí doporučili císaři a ten jejich přání vyhověl.

Charakteristika

Lidé narozeni ve znamení Koně jsou nezávislí, sebejistí a vstřícní k ostatním. Ve společnosti se cítí dobře. Rádi přijímají lichotky a jsou rádi oceněni. Ostatní se jim rádi svěřují, protože umí dobře naslouchat a projevit zájem. Tajemství jim však dělá větší problém udržet. Občas mohou ostatní nechtěně urazit, pokud se nadchnou nějakým novým plánem. Svým impulzivním jednáním se mohou dostat do nebezpečí. Pokud je neuspokojí dosažený cíl, rychle se pouští za dalším. Impulzivnost jejich jednání jim občas pomůže při odkrytí nových příležitostí, avšak častěji jim spíše uškodí, protože své plány nedotáhnou do konce. Druhým vždy rádi poradí, dokážou působit velmi sebejistě, i když v sobě skrývají pochybnosti. Jejich vztahy nebývají nudné, jsou v nich jak radostná období, tak i bouřlivé chvíle. Většinou jim trvá nějakou dobu, než navážou trvalý vztah a usadí se. Potřebují cítit jistotu, ale i dostatek volnosti. Co se týká kariéry, bývají činorodí, pilní a samostatní, ale dokážou pracovat i v kolektivu. Většina lidí narozených v tomto znamení oplývá pevným zdravím a nezaleknou se jak duševně, tak i fyzicky náročných prací.

Kůň v síni

Lidé narozeni v tomto typu Koně jsou otevření a upřímní. Občas působí netaktně díky tomu, že se snaží za každých okolností vyjádřit své názory. Svou rodinu jsou ochotni bránit za každou cenu, uznávají věrnost a oddanost. Svým blízkým jsou ochotni pomoci i za cenu toho, že budou muset odsunout své zájmy stranou.

Kůň ve vojsku

Lidé zrozeni v tomto období se sice umí radovat ze života, ale peníze nevyhazují za zbytečnosti. Jsou pilní a pracovití. Nesnáší, když se ostatní pletou do jejich záležitostí. Jako společníci jsou zábavní a příjemní.

Kůň v oblacích

Jedinci narození v tomto typu Koně jsou ohleduplní a neváhají bránit ty, kteří to nezvládají sami. Díky tomu mají dobré a spolehlivé přátele, kteří jim neváhají jejich pomoc oplatit.

Kůň na cestě

Těmto lidem neschází elán, i když splnění jejich cílů jim může zabrat více času, než počítali. Jejich impulzivní jednání může komplikovat jejich osobní vztahy. Jinak jsou ale pracovití, odhodlaní a mají schopnost přesvědčit druhé.

Kůň v bráně

Díky své milé a jemné povaze snadno okouzlují druhé a získávají si jejich přízeň. S nadšením se pouští do nových příležitostí. Díky tomu časem naleznou povolání, které bude odpovídat jejich povaze.

Vztahy mezi jednotlivými znameními

Každé ze znamení má své slabé a silné stránky, které ovlivňují to, jak se hodí k ostatním znamením. Vzájemná kompatibilita ovlivňuje chování v daném vztahu, a to jak osobním, tak i pracovním. Vztahy mezi jednotlivými znameními mohou proto fungovat někdy bez větší námahy a mezi jinými je naopak třeba vyvinout větší úsilí.

Kůň a Krysa

Obě znamení jsou velmi emotivní, avšak na rozdíl od Krysy, která sleduje nové příležitosti za každé situace, Kůň má oči jen pro svého partnera a kolem sebe v tu chvíli nic nevidí. To Krysu začíná rozčilovat a zraňujícím způsobem dokáže partnera za tuto vlastnost kritizovat.

Kůň a Buvol

Kůň se snadněji a s větší vitalitou pouští do realizace nových nápadů, zatímco Buvol stále ještě promýšlí, zda do dané záležitosti jít. Pro úspěšný vztah je důležité, aby Buvol dokázal dělat kompromisy a někdy se nechal strhnout odvážnými plány Koně.

Kůň a Tygr

Obě znamení se ráda seznamují s novými lidmi a navštěvují nová místa. Touží si užívat života plnými doušky, ale občas je jejich vztah chaotický.

Kůň a Zajíc

Kůň je v tomto vztahu temperamentnější a vášnivější. Zajíce zase těší jeho projevy lásky a oddanost. Zajíc potřebuje ve vztahu neustále ujišťovat, že je milován a kůň mu to rád poskytne. Oba partneři se dokážou vzájemně podporovat, a pokud je třeba, tak i utěšit.

Kůň a Drak

Obě znamení milují cestování a objevování nového. Pokud mají stejné zájmy, dokážou svou energií a elánem překonat i těžké překážky. Vztah můžou ohrozit praktické záležitosti, protože ani jeden z partnerů se není ochoten potýkat s běžnými starostmi. Problém může způsobit i citové vydírání, kdy by se Drak snažil vyžadovat až příliš oddanosti ze strany svého partnera, protože Kůň potřebuje dostatek volnosti a uznání. Proto je třeba v tomto vztahu nešetřit chválou a vzájemnou podporou.

Kůň a Had

Kůň se nechává velmi snadno okouzlit osobností a intuicí Hada. Potřebuje však také dostatek volnosti k poznávání nových věcí, což mu Had dokáže dopřát. Při tom ho však nenápadně ovládá, i když si Kůň myslí, že vůdcem ve vztahu je on. Oba partneři mívají odlišené zájmy, a proto je nutná vzájemná tolerance a dostatek prostoru.

Kůň a Kůň

Oba partneři jsou velmi energičtí a většinou jedna událost rychle střídá druhou, což se může občas vymknout kontrole. Oba rádi poznávají a objevují nové věci, a proto potřebují dostatek volnosti. Od svého protějšku vyžadují oddanost a ujišťování o jeho lásce. Pokud prožívají ve vztahu krizi, stahují se do ústraní.

Kůň a Ovce

Kůň je energický a vášnivý a má zájem o nové věci. Ovce Koně s radostí následuje. I když se Ovce obejde bez neustálého ujišťování o jeho zájmu, živé a egocentrické chování Koně může zapříčinit, že přece jen začne podporu svého partnera postrádat.

Kůň a Opice

Kůň je velmi společenský a otevřený a neskrývá své emoce. Opici jeho elán a energie částečně imponuje, ale je-li toho příliš, může jí to i vadit. Opice více plánuje a přemýšlí, zatímco Kůň dává svým emocím volný průchod. Pokud chtějí tato dvě znamení vytvořit pevný vztah, měl by se Kůň více usadit a Opice by se měla naučit porozumět citovým potřebám svého partnera.

Kůň a Kohout

Na první pohled jsou si oba partneři podobní. Oběma záleží na vlastním vzhledu, potřebují uznání a oddanost svého partnera. Kůň se často nechává unést svými emocemi, Kohout bývá opatrnější a také praktičtější. K pevnému vztahu je zapotřebí dopřát si vzájemně dostatek volnosti, ale na druhou stranu i dostatek společně stráveného času, aby se naučili vzájemnému porozumění a trpělivosti.

Kůň a Pes

Pes může být pro společenského Koně oddaným a pozorným partnerem. Pes se spíše drží u domácího krbu, zatímco Kůň potřebuje dostatek volnosti k objevování nového. Někdy ho Pes doprovází, ale raději mu zajišťuje domácí zázemí a s obdivem sleduje, jak jeho partner sklízí uznání druhých. Pes poskytne svému protějšku jistotu a oddanost, které by Kůň neměl v žádném případě zneužívat.

Kůň a Prase

Kůň je velmi otevřený a proto rád odhalí svému partnerovi své nitro a vyjádří upřímně své city. Prase mu s radostí oplácí stejnou mincí. Oba rádi cestují a objevují nové věci. Prase dokáže poskytnout svému druhovi dostatek volnosti a čekat na něj, aniž by mu to vadilo. Ale i ono potřebuje svůj prostor, který by mu měl Kůň poskytnout.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk