Úvod > Horoskop > Čínská znamení - Opice

Čínská znamení - Opice

Nejznámějším prvkem čínské astrologie je stejně jako u klasického znamení zvěrokruhu 12 znamení. Avšak Číňané užívají ještě šedesátiletý cyklus, který je tvořen kombinací dvanácti Pozemských větví a deseti Nebeských kmenů. Spárováním těchto prvků vzniká 60 různých kombinací, které označují jednotlivé roky cyklu. Lunární kalendář se na rozdíl od toho západního, který se počítá dle oběhu Země kolem Slunce, stanovuje podle měsíčních fází. Základní typy energie reprezentuje 5 prvků: voda, dřevo, země, oheň a kov.

Základní charakteristika se vztahuje na všechny zrozence v daném znamení. Dále je však dle šedesátiletého cyklu (v závislosti na roku narození) rozdělena do několika typů.

Rok Opice

Prvek - kov, barva - bílá
  • 6. února 1932 až 25. ledna 1933 - Elegantní opice
  • 25. ledna 1944 až 12. února 1945 - Opice šplhající na strom
  • 12. února 1956 až 30. ledna 1957 - Opice šplhající do hor
  • 30. ledna 1968 až 16. února 1969 - Osamělá opice
  • 16. února 1980 až 4. února 1981 - Opice na ovocném stromě
  • 4. února 1992 až 22. ledna 1993 - Elegantní opice
  • 22. ledna 2004 až 8. února 2005 - Opice šplhající na strom
  • 8. února 2016 až 27. ledna 2017 - Opice šplhající do hor

Legenda

Nefritový císař stanovil pro výběr znamení zvířetníku dvě základní podmínky. Buď musí být dané zvíře prospěšné lidem, nebo se musí v den audience u císaře dostavit do Nebeského paláce jako první.

Opice byla sousedkou a zároveň i velmi dobrou přítelkyní tygra. Ostatní zvířata se tygra bála, a tak to pro něj byla jediná opravdová přítelkyně. Jednoho dne se tygr chytil do lovecké sítě, ze které ho osvobodila právě opice. Tygr jí byl velmi zavázán. Avšak pomyšlení na to, že by se o tom mohla dozvědět ostatní zvířata, ho velmi znepokojovalo, protože by se ho pak mohla přestat bát. Proto přemýšlel i nad tím, že opici zabije. Došlo mu však, že by mu nezbyl žádný přítel a zůstal by úplně sám. A tak naopak, když se vybírala znamení zvířetníku, tak opici, která by jinak téměř neměla šanci, vychvaloval natolik, že jí zajistil místo ve zvířetníku. Tím svůj dluh splatil.

Charakteristika

Lidé narozeni ve znamení Opice jsou velmi inteligentní, umí se rychle zorientovat v nastalých situacích a vhodně na ně zareagovat. Umí vnímat více věcí najednou a své poznatky si ukládají do paměti, aby je mohli využít později. Není pro ně problém zachovat tajemství. Mají rádi změny a bohatý společenský život. Sami se snaží jednat čestně. Pokud jim ovšem někdo uškodí, umí se s ním vypořádat. Pokud je to z jejich pohledu třeba, umí být i lstiví. Někdy mohou díky své umíněnosti, kdy chtějí dosáhnout svého cíle za každou cenu, přijít o přátele. Tito lidé mívají také výbornou paměť, jsou otevření a ochotní pomoci druhým. V partnerských vztazích rychle vzplanou, mají smysl pro humor. Vážnějším závazkům se snaží vyhýbat. Pokud však naleznou toho pravého, málokdy ho opustí. Začátky vztahu může zničit jejich nevypočitatelnost, náladovost či dětinské chování. Pokud tyto začátky překonají, dokážou svého partnera ujistit, že jsou spolehliví, přizpůsobiví a že mu budou oporou.

Elegantní opice

Lidé narozeni v tomto typu jsou inteligentní a společenští, ale i náladoví. Mají potřebu být finančně zajištěni, což je může vést až k přehnané šetřivosti.

Opice šplhající na strom

Lidé zrozeni v tomto období jsou sebevědomí a svým šarmem si získávají mnoho přátel. Svou rozhodností se dokážou snadno vyrovnat se složitými situacemi, a to jak v rovině emocionální, tak i politické.

Opice šplhající do hor

Jedinci narození v tomto typu Opice jsou inteligentní a díky svému důvtipu si umí i jen z částečných informací sestavit celkový obrázek a adekvátně zareagovat. Poměrně snadno odhadují povahu druhých a jen tak se nenechají přelstít.

Osamělá opice

Tito lidé jsou netrpěliví a přebíhají od jedné záležitosti k druhé. I když bývají dost náladoví, nenechají se svými náladami odvádět od rozdělané práce. Jako pracovníci jsou pečliví a odpovědní.

Opice na ovocném stromě

Tito lidé mají rádi módu a eleganci. Záleží jim na tom, jak působí na ostatní. Jsou bystří a nesnáší pasivitu. Občas by měli zachovat větší zdrženlivost a nedělat ukvapené závěry.

Vztahy mezi jednotlivými znameními

Každé ze znamení má své slabé a silné stránky, které ovlivňují to, jak se hodí k ostatním znamením. Vzájemná kompatibilita ovlivňuje chování v daném vztahu, a to jak osobním, tak i pracovním. Vztahy mezi jednotlivými znameními mohou proto fungovat někdy bez větší námahy a mezi jinými je naopak třeba vyvinout větší úsilí.

Opice a Krysa

Obě znamení bývají velmi výrazná, ale i soutěživá. Pro klidný vztah je důležité tuto svou soutěživost usměrňovat. Opice mívá tendenci s Krysou manipulovat. Obě znamení by se měla naučit akceptovat toho druhého, aby mohl vztah fungovat.

Opice a Buvol

Opice působí oproti usedlému Buvolovi velmi temperamentně. Ráda se účastní všelijakých akcí a činností, zatímco Buvol spíše přihlíží. Avšak ten svému partnerovi poskytuje domácí zázemí a pohodu. Pokud mezi partnery panuje vzájemná důvěra, mohou vytvořit harmonický a fungující vztah.

Opice a Tygr

V tomto vztahu se spojuje bystrost a podnikavost. Oba rádi podnikají nová dobrodružství a objevují nové věci. Opice přemýšlí více dopředu, proto ji na rozdíl od Tygra nezaskočí nenadálá situace. Aby vztah fungoval, je třeba, aby Opice projevila více otevřenosti a byla méně kritická a Tygr by měl být více trpělivý a tolerantní.

Opice a Zajíc

Tato znamení jsou velmi rozdílná, ale i přes to může vztah fungovat. Zajíc je klidnější a zdrženlivější. Pokud vidí, že by ho mohlo chování Opice zranit, dokáže ji usměrnit a vznést své námitky. Pokud jsou oprávněné, umí si je po jistém váhání partnera, prosadit.

Opice a Drak

Tato znamení spolu dokážou vytvořit nepřekonatelný pár. Drak je bystrý, okouzlující a překypuje silou, Opice dokáže taktéž upoutat pozornost a okouzlit ostatní. Vzájemně se inspirují, Opice ráda chválí a oceňuje svého partnera. Ani jeden z nich se však nenechává zaslepit či oklamat.

Opice a Had

Tato znamení se dokážou vzájemně inspirovat. Pokud mají motivaci, zvládají i několik úkolů zároveň. Hadovi dá větší práci k sobě Opici připoutat, ta by se proto měla snažit se svému partnerovi více otevřít a důvěřovat mu.

Opice a Kůň

Kůň je velmi společenský a otevřený a neskrývá své emoce. Opici jeho elán a energie částečně imponuje, ale je-li toho příliš, může jí to i vadit. Opice více plánuje a přemýšlí, zatímco Kůň dává svým emocím volný průchod. Pokud chtějí tato dvě znamení vytvořit pevný vztah, měl by se Kůň více usadit a Opice by se měla naučit porozumět citovým potřebám svého partnera.

Opice a Ovce

Oba si rádi užívají radostí života. Vzájemně si nebrání v občasných povyraženích. Opice je rozhodná a samostatná, umí jednat diplomaticky, a pokud je to nutné, nebrání se ani intrikám. Ovce je naopak v těchto situacích bezradná, proto jí Opice přispěchá na pomoc.

Opice a Opice

V tomto vztahu se setkávají dva bystří partneři. Oba vědí, co chtějí a jak toho dosáhnout. Většinou se vzájemně okouzlují a nikdy se neobelhávají. Většinou jim partnerství svědčí a jsou šťastní. Jsou spolehliví a dokážou spolupracovat.

Opice a Kohout

Oba mají rádi život a společnost. Kohout je spíše upřímný, Opice dokáže být i lstivá a svému partnerovi se nesvěřuje se všemi svými plány. Kohout taktizování nemá rád, což může být předmětem nesváru. Oba by k sobě měli být tolerantní a poskytovat si dostatek volnosti.

Opice a Pes

Pro přímého a oddaného Psa může být Opice až příliš nevypočitatelným partnerem. Pes se pak může cítit nejistý a odstrčený. Oba mají realistický a praktický pohled na život. Pokud má vztah fungovat, měl by Pes být vstřícnější a Opice otevřenější.

Opice a Prase

I když Prase považuje Opici za zábavného společníka, nenechá se tak snadno okouzlit. Bývá sice naivnější, ale časem dokáže Opici prokouknout a nenechává se zatlačit do pozadí. Je však ochotné poskytnout jí dostatek volnosti.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk