Úvod > Horoskop > Čínská znamení - Pes

Čínská znamení - Pes

Nejznámějším prvkem čínské astrologie je stejně jako u klasického znamení zvěrokruhu 12 znamení. Avšak Číňané užívají ještě šedesátiletý cyklus, který je tvořen kombinací dvanácti Pozemských větví a deseti Nebeských kmenů. Spárováním těchto prvků vzniká 60 různých kombinací, které označují jednotlivé roky cyklu. Lunární kalendář se na rozdíl od toho západního, který se počítá dle oběhu Země kolem Slunce, stanovuje podle měsíčních fází. Základní typy energie reprezentuje 5 prvků: voda, dřevo, země, oheň a kov.

Základní charakteristika se vztahuje na všechny zrozence v daném znamení. Dále je však dle šedesátiletého cyklu (v závislosti na roku narození) rozdělena do několika typů.

Rok Psa

Prvek - země, barva - žlutá
  • 14. února 1934 až 3. února 1935 - Pes na stráži
  • 2. února 1946 až 21. ledna 1947 - Ospalý pes
  • 18. února 1958 až 7. února 1959 - Pes odcházející do hor
  • 6. února 1970 až 26. ledna 1971 - Chrámový pes
  • 25. ledna 1982 až 12. února 1983 - Rodinný pes
  • 10. února 1994 až 30. ledna 1995 - Pes na stráži
  • 29. ledna 2006 až 17. února 2007 - Ospalý pes
  • 16. února 2018 až 4. února 2019 - Pes odcházející do hor

Legenda

Nefritový císař stanovil pro výběr znamení zvířetníku dvě základní podmínky. Buď musí být dané zvíře prospěšné lidem, nebo se musí v den audience u císaře dostavit do Nebeského paláce jako první.

V době výběru znamení zvířetníku spolu vedli kočka a pes velkou hádku. Každý se snažil dokázat, že je lidem užitečnější než ten druhý. Podle kočky pes moc jedl a lidem sloužil pouze hlídáním, naopak pro psa byla kočka lidem prospěšná jen lovem myší. Jelikož se nemohli dohodnout, poprosili císaře, aby je rozsoudil. Ten je vyslechl a zeptal se psa, kolik toho za den sní. Ten po pravdě pověděl, že dostane jednu misku z každého jídla. Kočka na tu samou otázku však zalhala, když odpověděla, že dostává pouze malou misku. Císař jí uvěřil a udělil jí přednostní právo zúčastnit se soutěže. Dovolil však i psovi, aby se přihlásil. V den konání soutěže vstal pes brzy ráno, aby získal dobré místo. Kočka, která se bála kvůli své lži jeho hněvu, zůstala pozadu. Myslela si, že když doběhne za prasetem, dostane 12. místo. Jelikož však první místo získala díky lsti krysa, byla až třináctá, a tak se do zvířetníku nedostala. Od té doby proto kočky honí krysy a psi zase proradné kočky.

Charakteristika

Lidé narozeni ve znamení Psa jsou čestní a odvážní. Není jim zatěžko bránit správnou věc či přátele v nouzi. Ti oceňují jejich spolehlivou, citlivou a zodpovědnou povahu. Psi umí držet slovo a zachovat si v případě potřeby chladnou hlavu. Stává se jen výjimečně, že nedodrží, co slíbí. Pokud se doslechnou o nějaké události, potřebují znát všechny podrobnosti, čímž mohou působit až přehnaně kriticky. Oni však jednají s dobrým úmyslem, protože jsou přesvědčení, že s poctivostí se nejdál dojde. Pokud nastanou situace, které nemohou nijak ovlivnit, propadají beznaději. Proto by si měli uvědomit, že nemohou zachránit všechny a všechno a netrápit se tím. Ve vztahu bývají stálí a jemní. Rádi si vyslechnou problémy partnera a snaží se ho povzbudit. Sami se však zdráhají zatěžovat svého druha svými starostmi. Vyžadují věrnost, nemají rádi žárlivé výstupy. V práci bývají také vytrvalí, svědomití a horliví. Pokud je tlačí čas, mohou být nerozhodní.

Pes na stráži

Lidé narozeni v tomto typu jsou schopnými vyjednavači. Jsou poměrně tvrdohlaví, zcela výjimečně připouští porážku. I když se to navenek nemusí tak jevit, jsou přemýšliví a ve svém nitru se zabývají důležitými otázkami.

Ospalý pes

Lidé zrozeni v tomto období umí poskytnout ostatním dostatek času, aby si mohli vyřešit své problémy. Sami potřebují také dostatek času, aby mohli plnit své úkoly svědomitě, jinak nejsou schopni pracovat naplno.

Pes odcházející do hor

Jedinci narození v tomto typu Psa jsou nezávislí a spoléhají se především na svůj úsudek. K druhým jsou však velkorysí a nečiní jim problém nabídnout jim svou pomoc.

Chrámový pes

Tito lidé bývají spokojení sami se sebou, jsou rozhodní a odhodlaní. Tyto vlastnosti však dávají najevo až tehdy, pokud se setkají s nespravedlností či nečestným jednáním.

Rodinný pes

Většinou mívají problém s tím udržet si finance. Vydávají je buď za rodinu, nebo zajímavé projekty. Díky své velkorysosti jim však v případě nouze přispěchají na pomoc přátelé.

Vztahy mezi jednotlivými znameními

Každé ze znamení má své slabé a silné stránky, které ovlivňují to, jak se hodí k ostatním znamením. Vzájemná kompatibilita ovlivňuje chování v daném vztahu, a to jak osobním, tak i pracovním. Vztahy mezi jednotlivými znameními mohou proto fungovat někdy bez větší námahy a mezi jinými je naopak třeba vyvinout větší úsilí.

Pes a Krysa

Obě znamení se shodují v potřebě chránit si své soukromí. Psovi občas schází sebedůvěra, kterou mu Krysa může poskytnout. Tato dvě znamení se umí doplňovat, vážit si a chránit toho druhého.

Pes a Buvol

Obě znamení jsou věrná a váží si jistot. Pokud se objeví nějaký problém, Pes začne pociťovat nejistotu, ale Buvol dokáže aktuální starosti uvážlivě řešit a svého partnera uklidnit. Pes je pro Buvola ohleduplným partnerem.

Pes a Tygr

Pes je mnohem opatrnější než Tygr a pokud má pocit, že jeho partnerovi hrozí nějaké nebezpečí, okamžitě ho varuje. Tygr oceňuje je ho věrnost. Pes potřebuje od svého partnera občas ujistit, že je jejich vztah pevný a stabilní.

Pes a Zajíc

Obě znamení hledají jistotu a zázemí, navzájem jsou si spolehlivými, čestnými a důvěryhodnými partnery. Pes bude svého partnera vždycky bránit, ten mu naopak dokáže poskytnout slova útěchy a podržet ho, je-li to třeba.

Pes a Drak

Soužití těchto dvou znamení nebývá jednoduché. Pes je ostražitý a nepodléhá Drakovu kouzlu a šarmu. Nemá na rozdíl od Draka rád hlučnou společnost či nepředvídatelné události. Pes potřebuje znát partnerův názor na svou osobu, kdežto pro Draka se jedná o malichernosti. Pes je věrný a spolehlivý partner a od svého protějšku vyžaduje to samé, což bývá pro nestálého Draka obtížné. Pro funkčnost takového vztahu je třeba větších kompromisů z obou stran.

Pes a Had

Pes si dokáže vážit inteligence a charakteru Hada a bývá mu velmi věrným a oddaným partnerem, který mu vytvoří dostatečné zázemí a oporu. Za to se mu od Hada dostává něhy a dodání ztracené sebedůvěry.

Pes a Kůň

Pes může být pro společenského Koně oddaným a pozorným partnerem. Pes se spíše drží u domácího krbu, zatímco Kůň potřebuje dostatek volnosti k objevování nového. Někdy ho Pes doprovází, ale raději mu zajišťuje domácí zázemí a s obdivem sleduje, jak jeho partner sklízí uznání druhých. Pes poskytne svému protějšku jistotu a oddanost, které by Kůň neměl v žádném případě zneužívat.

Pes a Ovce

Pes je mnohem opatrnější než Ovce. I když se stejně jako Ovce nechá zlákat novými zážitky, ve chvíli kdy znejistí, se stáhne zpátky, zatímco Ovce jde dál za dobrodružstvím. Oba dokážou svůj protějšek zahrnout péčí a láskou, a tak dokážou překonat i obtížnější životní období.

Pes a Opice

Pro přímého a oddaného Psa může být Opice až příliš nevypočitatelným partnerem. Pes se pak může cítit nejistý a odstrčený. Oba mají realistický a praktický pohled na život. Pokud má vztah fungovat, měl by Pes být vstřícnější a Opice otevřenější.

Pes a Kohout

Oba jsou přemýšliví, i když Kohout bývá otevřenější a nezávislejší. Dokáže snadněji vyslovit svůj názor. Pes je opatrnější a nejistější, avšak v případě nebezpečí dokáže také jednat rázně a odvážně. Psovi může časem začít vadit Kohoutovo předvádění.

Pes a Pes

Oba partneři potřebují lásku a bezpečí, a proto se rádi uzavírají do svého světa. Ani jeden nemá rád neshody či finanční těžkosti, snaží se chránit si svůj vztah a rodinu. Umí respektovat vzájemně své názory a v případě krize se snaží problémy s nasazením všech sil vyřešit.

Pes a Prase

Tito partneři jsou si vzájemně přínosem. Prase přináší do vztahu radost, Pes věrnost a spolehlivost. Prase dokáže svého partnera uklidnit, pokud pozná, že je Pes nedůvěřiví či podrážděný. Naopak Pes v případě ohrožení svého partnera brání ze všech sil. Oba si dobře rozumí.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk