Úvod > Horoskop > Čínská znamení - Prase

Čínská znamení - Prase

Nejznámějším prvkem čínské astrologie je stejně jako u klasického znamení zvěrokruhu 12 znamení. Avšak Číňané užívají ještě šedesátiletý cyklus, který je tvořen kombinací dvanácti Pozemských větví a deseti Nebeských kmenů. Spárováním těchto prvků vzniká 60 různých kombinací, které označují jednotlivé roky cyklu. Lunární kalendář se na rozdíl od toho západního, který se počítá dle oběhu Země kolem Slunce, stanovuje podle měsíčních fází. Základní typy energie reprezentuje 5 prvků: voda, dřevo, země, oheň a kov.

Základní charakteristika se vztahuje na všechny zrozence v daném znamení. Dále je však dle šedesátiletého cyklu (v závislosti na roku narození) rozdělena do několika typů.

Rok Prasete

Prvek - voda, barva - černá
  • 4. února 1935 až 23. ledna 1936 - Kráčející prase
  • 22. ledna 1947 až 9. února 1948 - Prase procházející horami
  • 8. února 1959 až 27. ledna 1960 - Klášterní prase
  • 27. ledna 1971 až 14. února 1972 - Prase v zahradě
  • 13. února 1983 až 1. února 1984 - Prase v lese
  • 31. ledna 1995 až 18. února 1996 - Kráčející prase
  • 18. února 2007 až 6. února 2008 - Prase procházející horami
  • 5. února 2019 až 24. ledna 2020 - Klášterní prase

Legenda

Nefritový císař stanovil pro výběr znamení zvířetníku dvě základní podmínky. Buď musí být dané zvíře prospěšné lidem, nebo se musí v den audience u císaře dostavit do Nebeského paláce jako první.

Prase se stalo znamením zvířetníku tak trochu omylem. Kdysi totiž žil jeden vysoký úředník, který strašně toužil mít syna. Jelikož se mu nedařilo, přinášel božstvům nesčetné obětiny a modlil se k nim, aby mu syna dopřáli. Nakonec se dočkal ve svých šedesáti letech. Při oslavě narození jeho syna bylo přítomno i mnoho věštců, kteří mu předpovídali skvělou budoucnost. Avšak protože byl syn velmi rozmazlený, po smrti rodičů rozházel všechny peníze, ztratil přátele a zemřel jako chudák. Poté přišel do pekla, kde si císaři stěžoval, že mu nebyl dopřán osud, jenž mu byl předpovězen. Císař se s jeho případem obeznámil a usoudil, že si za to může sám. Potrestal jej tím, že se měl znovu narodit jako "prase, které se živí pomejemi". Nebeský strážce, který v tu dobu právě sloužil, však pochopil jeho slova jako "prase, které se stane znamením", protože obě věty znějí v čínštině podobně. Následkem toho se muž sice znovu narodil jako prase, ale zároveň se stal posledním znamením zvířetníku.

Charakteristika

Lidé narozeni ve znamení Prasete jsou všeobecně oblíbení, protože bývají upřímní a srdeční. Nečiní jim potíž nabídnout pomocnou ruku přátelům i tam, kde by to už ostatní vzdali. K neznámým lidem se chovají zpočátku spíše rezervovaně. Touží po nových zážitcích a zkušenostech, zároveň jsou občas naivní. Díky svému temperamentu občas provedou něco nepředloženého a mohou se tak dostat do nesnází. Avšak většinou je jim nakonec odpuštěno, protože nejednají se zlým úmyslem. Jsou tolerantní, ostatním nevnucují své názory. Nemají rádi spory, a pokud to jde, snaží se jim vyhnout. Pokud však není jiná možnost, dokážou chránit jak sebe, tak druhé. Rádi cestují a v druhých se snaží najít jejich lepší stránky. Co se týká citových záležitostí, bývají poměrně důvěřiví až naivní, což může někdy vést k tomu, že toho někdo zneužije. Ve vztahu jsou tolerantní a partnerovi poskytují dostatek volnosti, tu požadují i pro sebe. Jsou šťastní, pokud se jim daří udržet rovnováhu mezi prací a soukromým životem. Na práci potřebují mít svůj čas a práce ve stresu není nic pro ně.

Kráčející prase

Lidé narozeni v tomto typu umí vyjádřit svůj názor a preferují čestné jednání. Tato přímočarost však může vyvolávat jisté napětí v jejich rodině. Proto raději sdílí své pocity s přáteli než vlastními příbuznými.

Prase procházející horami

Lidé zrozeni v tomto období jsou veselí, touží objevovat nové poznatky. Nemají strach z těžších úkolů, avšak nesmí jim to zasahovat do jejich soukromého života.

Klášterní prase

Jedinci narození v tomto typu Prasete jsou optimisté, díky čemuž zvládají překonat i nečekané problémy. Mívají štěstí v tom, že bývají ve správný čas na správném místě.

Prase v zahradě

Tito lidé se neradi míchají do záležitostí druhých a spíše se soustředí na řešení problémů, které se týkají jich samotných nebo jejich blízkých. Ostatním nabídnou svou pomoc jen v případě, pokud jsou o to požádáni.

Prase v lese

Pro tyto jedince jsou velmi důležitá pevná přátelství. Pro své blízké udělají maximum. Jsou praktičtí a snaží se dostát svým slibům za každých okolností.

Vztahy mezi jednotlivými znameními

Každé ze znamení má své slabé a silné stránky, které ovlivňují to, jak se hodí k ostatním znamením. Vzájemná kompatibilita ovlivňuje chování v daném vztahu, a to jak osobním, tak i pracovním. Vztahy mezi jednotlivými znameními mohou proto fungovat někdy bez větší námahy a mezi jinými je naopak třeba vyvinout větší úsilí.

Prase a Krysa

Prase bývá mírumilovné a občas ho dokáže vykolejit náročnost a náruživost Krysy. Avšak dokáže tyto pocity rozptýlit a s Krysou vytvořit pevný a hluboký vztah. Oba mají smysl pro humor a rádi si užívají života.

Prase a Buvol

Prase je oproti Buvolovi společenštější a i když mu nedělá problémy trávit večera doma se svým partnerem, snaží se ho občas přesvědčit k návštěvě večírků či jiných akcí mimo domov. Buvol dokáže ocenit partnerovu zábavnost a upřímnost. Občas se na něj rozzlobí kvůli jeho nezodpovědnému jednání či neuváženému utrácení. I tak se snaží oba partneři nenarušit duševní rovnováhu toho druhého.

Prase a Tygr

Tito partneři mívají podobné životní cíle. Umí se vzájemně podporovat a ochraňovat. Vůči sobě nemívají přehnané nároky, což jim oběma vyhovuje. Pokud však Prase nazná, že se jeho partner vrhá do příliš riskantní záležitosti, dokáže ho přimět, aby se držel zpátky.

Prase a Zajíc

Tento vztah bývá většinou klidný a pokojný bez větších hádek. Prase občas svého partnera úmyslně popíchne, či vymýšlí žertíky. Oba mají rádi přírodu a umění. Vztahu dominuje tolerance a porozumění. Bezpečí vztahu je pro oba důležité a společnými silami jdou za svým cílem.

Prase a Drak

I když je Prase společenské a družné, oproti Drakovi upadá do pozadí. Ten na sebe strhává většinou všechnu pozornost. Praseti to však nevadí a svého partnera obdivuje. Dokáže mu lichotit a dávat najevo svůj zájem, za to se mu dostává něžných pozorností, podpory a povzbuzení ze strany Draka.

Prase a Had

Hadovi nečiní problém okouzlit a uchvátit Prase. To mu nabízí svou lásku. Avšak Had bývá v pokušení toho zneužít a vydat se za novými dobrodružstvími s přesvědčením, že na něj bude Prase čekat. To sice je ochotné nějakou dobu počkat, ale nedá se klamat dlouho. Pokud Had zjistí, že Prase projevuje zájem o někoho jiného, dostává záchvaty žárlivosti.

Prase a Kůň

Kůň je velmi otevřený a proto rád odhalí svému partnerovi své nitro a vyjádří upřímně své city. Prase mu s radostí oplácí stejnou mincí. Oba rádi cestují a objevují nové věci. Prase dokáže poskytnout svému druhovi dostatek volnosti a čekat na něj, aniž by mu to vadilo. Ale i ono potřebuje svůj prostor, který by mu měl Kůň poskytnout.

Prase a Ovce

Oba si vzájemně poskytují dostatek prostoru a nesnaží se nějak omezovat. Mají rádi umění, divadlo a mají smysl pro krásu. Prase se více stará o běžné záležitosti a nechává Ovci čas pro její tvůrčí rozlet.

Prase a Opice

I když Prase považuje Opici za zábavného společníka, nenechá se tak snadno okouzlit. Bývá sice naivnější, ale časem dokáže Opici prokouknout a nenechává se zatlačit do pozadí. Je však ochotné poskytnout jí dostatek volnosti.

Prase a Kohout

Prase obdivuje jak Kohoutovo společenské vystupování, tak i citlivější stránku jeho povahy, kterou umí odhalit. Oba potřebují jistou dávku volnosti, ale i pocit jistoty a vzájemné sdílení. Umí si být oporou jak v dobách dobrých, tak i zlých.

Prase a Pes

Tito partneři jsou si vzájemně přínosem. Prase přináší do vztahu radost, Pes věrnost a spolehlivost. Prase dokáže svého partnera uklidnit, pokud pozná, že je Pes nedůvěřiví či podrážděný. Naopak Pes v případě ohrožení svého partnera brání ze všech sil. Oba si dobře rozumí.

Prase a Prase

Tito dva partneři se vzájemně velmi dobře znají a rozumí si. I když mají rádi volnost, občas se jí dokážou i zříct. K roztržce může dojít tehdy, pokud jsou oba rozrušení nebo zaujatí nějakým problémem. Avšak jejich hádky nemívají dlouhého trvání. Jejich vztah může být někdy malinko nudný právě díky tomu, že se znají příliš dobře.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk