Úvod > Horoskop > Čínská znamení - Zajíc

Čínská znamení - Zajíc

Nejznámějším prvkem čínské astrologie je stejně jako u klasického znamení zvěrokruhu 12 znamení. Avšak Číňané užívají ještě šedesátiletý cyklus, který je tvořen kombinací dvanácti Pozemských větví a deseti Nebeských kmenů. Spárováním těchto prvků vzniká 60 různých kombinací, které označují jednotlivé roky cyklu. Lunární kalendář se na rozdíl od toho západního, který se počítá dle oběhu Země kolem Slunce, stanovuje podle měsíčních fází. Základní typy energie reprezentuje 5 prvků: voda, dřevo, země, oheň a kov.

Základní charakteristika se vztahuje na všechny zrozence v daném znamení. Dále je však dle šedesátiletého cyklu (v závislosti na roku narození) rozdělena do několika typů.

Rok Zajíce

Prvek - dřevo, barva - zelená
  • 2. února 1927 až 22. ledna 1928 - Zajíc hledící na Měsíc
  • 19. února 1939 až 7. února 1940 - Zajíc vybíhající z lesa
  • 6. února 1951 až 26. ledna 1952 - Zajíc v noře
  • 25. ledna 1963 až 12. února 1964 - Zajíc běžící lesem
  • 11. února 1975 až 30. ledna 1976 - Zajíc Buddha
  • 29. ledna 1987 až 16. února 1988 - Zajíc hledící na Měsíc
  • 16. února 1999 až 4. února 2000 - Zajíc vybíhající z lesa
  • 3. února 2011 až 22. ledna 2012 - Zajíc v noře

Legenda

Nefritový císař stanovil pro výběr znamení zvířetníku dvě základní podmínky. Buď musí být dané zvíře prospěšné lidem, nebo se musí v den audience u císaře dostavit do Nebeského paláce jako první.

Zajíc býval dobrým sousedem s buvolem, avšak pak se začal vychloubat, že je nejrychlejším běžcem ze všech a že mu buvol nemá šanci stačit. To buvola urazilo a tak trénoval každý den, aby zajíce porazil. Když se volil zvířetník, dohodli se na tom, že poběží spolu, ale zajíc svůj slib nedodržel a vyběhl dřív. Po nějaké době se ohlédl, a když za sebou žádné zvíře neviděl, rozhodl se, že si chvilku odpočine. Jenže usnul, a když se vzbudil, tak se vyděsil a utíkal k paláci. Tam zjistil, že ho předběhl jak buvol, tak i tygr a se lstí krysa a byl tedy až čtvrtý. Na buvola se natolik nahněval, že se z jeho sousedství odstěhoval do podzemní nory, kde žijí jeho potomci dodnes.

Charakteristika

Lidé narozeni ve znamení Zajíce jsou tišší a vůči okolí citliví. Bojí se riskovat a nesnáší soutěživost. Mají rádi klidné a předvídatelné situace. V roli hostitele kladou důraz na detaily a jsou velmi pozorní vůči svým hostům. Mají velkou představivost a bystrý úsudek. K ostatním jsou velkorysí a otevření. Mají rádi své jistoty a jsou spíše konzervativní. Nečiní jim potěšením být středem pozornosti. Pokud je to možné, snaží se vyhýbat konfliktům. Pokud chtějí dosáhnout nějakého cíle, umí být vytrvalí a vynalézaví. Pro šťastný vztah potřebují partnera, který je schopen jim poskytnout důvěru a pocit bezpečí. Pokud partner zakolísá, dokáže tím vzbudit jejich nedůvěru a nejistotu, i když je neopodstatněná. Proto je třeba, aby se snažili své pocity nezaujatě posoudit. Pokud najdou svou spřízněnou duši, bývají věrnými partnery. Někdy tato cesta trvá déle a pak se můžou navenek jevit, jako nestálí. Pokud řeší nějaký problém, snaží se předem si zjistit veškeré informace a vše dobře zvážit. Nemají rádi práci ve stresu, potřebují své vlastní tempo. Ke kolegům bývají ohleduplní a skromní.

Zajíc hledící na Měsíc

Lidé narozeni v těchto letech mají velkou výdrž a jen velmi zřídka se cítí vyčerpaně. Problémy se snaží řešit s nadšením a velkým nasazením. Jako pracovníci jsou vytrvalí a horliví, mohou však být i zbytečně popudliví.

Zajíc vybíhající z lesa

Lidé zrozeni v tomto období neradi činí důležitá rozhodnutí nebo vyčnívají z řady. Mají raději týmovou práci, kde jim nehrozí odpovědnost za případné řešení nenadálých komplikací. K postupu v kariéře potřebují získat větší sebedůvěru.

Zajíc v noře

Jedinci narození v tomto typu Zajíce skrývají ve svém nitru obavy z nových lidí a neznámého prostředí, i když se navenek snaží působit velmi energicky a bezstarostně. Ve známém prostředí, kde se cítí jisti, získávají zpět svou sebedůvěru a odvahu.

Zajíc běžící lesem

Tito lidé jsou optimističtí a většinou si dokážou naklonit štěstí na svou stranu. Pokud mají podporu silného člověka s dostatkem autority, dokážou s jeho pomocí proměnit v životní šanci i neštěstí, které je potkalo.

Zajíc Buddha

Tito jedinci oplývají přirozeným šarmem, mají spoustu elánu. Vůči svému okolí jsou pozorní a ohleduplní. Nechybí jim rozhodnost ani soustředěnost. Za žádných okolností nebudou tolerovat bezpráví.

Vztahy mezi jednotlivými znameními

Každé ze znamení má své slabé a silné stránky, které ovlivňují to, jak se hodí k ostatním znamením. Vzájemná kompatibilita ovlivňuje chování v daném vztahu, a to jak osobním, tak i pracovním. Vztahy mezi jednotlivými znameními mohou proto fungovat někdy bez větší námahy a mezi jinými je naopak třeba vyvinout větší úsilí.

Zajíc a Krysa

Zajíc je oproti Kryse opatrnější a obezřetnější. Nadšení a elán Krysy ho mohou začít unavovat a může pro něj být těžké, udržet s ní krok. I když je Krysa mnohem akčnější, stejně jako Zajíc má ráda své jistoty.

Zajíc a Buvol

Pro obě znamení je důležité rodinné zázemí, nevyvolávají zbytečné rozepře ani nevyhledávají rizika. Hledají spolehlivost a pocit bezpečí. Mírně váhavější je Zajíc, ale Buvol ho dokáže uklidnit a zažehnat krizi. Zajíc zase svou inteligencí umí prolomit občasnou umíněnost Buvola.

Zajíc a Tygr

Obě znamení mají nezávislého ducha, i když Tygr má dobrodružství raději než Zajíc. Zatímco Tygr rád vyhledává společnost, Zajíc upřednostňuje samotu, kde může přemýšlet. Obě znamení však touží po bezpečí domova. Zajíc bývá v tomhle soužití věrnější.

Zajíc a Zajíc

Partneři v takovém vztahu nalézají spokojenost a harmonii, protože oba dávají přednost bezpečí a pocitu, že jsou tu jeden pro druhého. Milují hezké věci a barvy. Rádi tráví čas u rodinného krbu. Vytváří si svůj vlastní svět, kde jsou šťastní, ovšem ten není stavěn tak, aby vydržel nápor nepředvídatelných problémů. Ustát nečekané zvraty a události je stojí obrovské množství sil.

Zajíc a Drak

Pro pevný vztah potřebuje Zajíc cítit jistotu a lásku ze strany svého partnera. Pokud se mu jí nedostává, partnera raději opustí. Naopak Drak má rád nová dobrodružství a žene se do neznámého. Zajíci proto může chybět ujišťování o pevnosti jejich vztahu. Současně však Draka pro jeho povahu obdivuje. Zajíc má větší citové potřeby než Drak a proto je důležité mu je poskytnout.

Zajíc a Had

Obě znamení mají ráda krásné předměty a milují přírodu. Ke svému štěstí potřebují pocit bezpečí, který vychází ze vzájemné blízkosti. Pro oba je důležité stabilní zázemí domova, kam se budou každý den vracet. Také potřebují mít pocit soukromí, i když Had dokáže více riskovat a čelit možným komplikacím. Zajíc špatně snáší nenadálé a hlučné návštěvy.

Zajíc a Kůň

Kůň je v tomto vztahu temperamentnější a vášnivější. Zajíce zase těší jeho projevy lásky a oddanost. Zajíc potřebuje ve vztahu neustále ujišťovat, že je milován a kůň mu to rád poskytne. Oba partneři se dokážou vzájemně podporovat, a pokud je třeba, tak i utěšit.

Zajíc a Ovce

Tato dvě znamení působí jako spřízněné duše. Oba partneři ádi sdílí své pocity a zkušenosti, cestují, či se nechávají unést svou fantazií. Pokud jeden z partnerů znejistí, dokáže ho ten druhý uklidnit a dát mu najevo svou lásku a něhu. Problém nastává, pokud znejistí oba zároveň, pak je důležité, aby se snažili zhodnotit situaci s nadhledem a najít řešení, aniž by propadali panice.

Zajíc a Opice

Tato znamení jsou velmi rozdílná, ale i přes to může vztah fungovat. Zajíc je klidnější a zdrženlivější. Pokud vidí, že by ho mohlo chování Opice zranit, dokáže ji usměrnit a vznést své námitky. Pokud jsou oprávněné, umí si je po jistém váhání partnera, prosadit.

Zajíc a Kohout

Kohout je ve vztahu mnohem vitálnější a plný elánu, což Zajíci nemusí vyhovovat. Pro fungující vztah se musí oba partneři velmi snažit, aby se vzájemně neobviňovali. Je důležité, aby se Kohout zklidnil, snažil se více věřit svému partnerovi a ukázal mu hlubší stránku své povahy.

Zajíc a Pes

Obě znamení hledají jistotu a zázemí, navzájem jsou si spolehlivými, čestnými a důvěryhodnými partnery. Pes bude svého partnera vždycky bránit, ten mu naopak dokáže poskytnout slova útěchy a podržet ho, je-li to třeba.

Zajíc a Prase

Tento vztah bývá většinou klidný a pokojný bez větších hádek. Prase občas svého partnera úmyslně popíchne, či vymýšlí žertíky. Oba mají rádi přírodu a umění. Vztahu dominuje tolerance a porozumění. Bezpečí vztahu je pro oba důležité a společnými silami jdou za svým cílem.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk