Úvod > Ostatní > Neplodnost mužů

Neplodnost mužů

Neplodnost

Podle statistik se uvádí, že k neplodnosti dochází, pokud se ženě nepodaří otěhotnět po pravidelném pohlavním styku dvakrát až třikrát týdně ani po uplynutí jednoho roku. Popsaný stav se objevuje u deseti až patnácti procent párů. Podrobnější průzkumy ukazují, že z 50 % případů je příčina ženy a u 40 % u mužů. Zbylých deset procent připadá na případy, kdy není u párů nalezena žádná příčina. U přibližně 20 % párů se porucha objevena u muže i u ženy.

Příčina neplodnosti muže

Existuje několik příčin neplodnosti muže. Bývají jimi například nemožnost pohlavního styku kvůli impotenci. Dalším problémem je také porucha tzv. ejakulace. V tomto případě nedochází k výronu semene, nebo se sperma nedostává ven z těla, ale vniká do močového měchýře. V některých případech se také vyskytuje neprůchodnost vývodných cest, kterými se nemohou dostat spermie z varlete a nadvarlete. Častým jevem je také omezená tvorba spermií, nebo spermie se vytvoří, ale nedokážou vajíčko oplodnit.

Neplodnost mužů může být daná geneticky nebo může být získaná během života. Velmi často se objevuje porucha při sestupu varlat při narození. Varlata totiž výrazně ovlivňují tvorbu spermií v pozdějším věku. Jednou ze získaných příčin neplodnosti je například úraz šourku zvláště při provozování některých sportů. Rovněž je nebezpečné také prodělání zánětu varlat, nadvarlat nebo prostaty. Velmi nebezpečnou nemocí mohou být také příušnice v dospívání, ale také spalničky, infekční mononukleóza a zánět jater. Vážnější onemocnění není jediný způsob ovlivnění plodnosti muže. Problémy mohou způsobit i běžné choroby doprovázené horečkou, která způsobuje zhoršenou tvorbu spermií až na 3 měsíce. Také časté užívání sauny, horkých koupelí, nošení těsného oblečení a sedavé zaměstnání negativně ovlivňují plodnost mužů.

Snížená tvorba spermií může být dána také hormonálně. Proto je také důležité v některých případech provést vyšetření hladiny hormonů a na základě výsledku zavést příslušnou léčbu.

Vyšetření muže

Mezi základní techniky vyšetření muže patří spermiogram. Publikace uvádějí, že muž by se měl dostavit k vyšetření po tří až pětidenní pauze bez výronu semene. Při vyšetření se měří objem vzorku a počet buněk v jednom mililitru a procento pohyblivých spermií ze všech přítomných. Zároveň se zjišťuje stupeň pohyblivosti. Také se hledají bílé krvinky kvůli možné přítomnosti zánětu a také jiné buňky nebo bakterie. V neposlední řadě je důležité určit podíl spermií normálního vzhledu nebo nenormálního tvaru, například se dvěma bičíky, s velkou nebo malou hlavičkou atd.

Jediné vyšetření ještě neznamená konečný závěr o plodnosti nebo neplodnosti muže. Odborné literatury uvádějí, že výsledek může klesnout o 20 % a stoupnout až na pětinásobek minulé hodnoty. Proto pro konečný závěr je zapotřebí nejméně dvou vyšetření provedených během jednoho měsíce.

K dalším vyšetřovacím metodám patří také vyšetření moči, které může pomoci zjistit další příčiny neplodnosti. Jedná se například o zánět močových cest nebo prostaty. Zároveň se tím také zjistí i některé další choroby, například cukrovka. Dalším druhem vyšetření je imunologické, které se zaměřuje na zjištění hormonálních hladin. Někdy je nutné provést také odběr vzorku tkáně varlete a následné vyšetření mikroskopem.

Prevence

Nejúčinnější prevencí je zamezení, případně odstranění faktorů, které mají nepříznivý vliv na tvorbu spermií. Jedná o omezení tepelných faktorů, opatrnost při sportech, omezení kouření, používání alkoholu. Důležité je také řádně léčit infekci močového a pohlavního ústrojí. Neméně zanedbatelná je také konzultace změny léků s lékařem.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk