Úvod > Ostatní > Svatba

Svatba

Jednoho krásného dne se dívka (žena) zamiluje a muž jí požádá o ruku. Pomalu se začne připravovat svatba. Je to pro všechny zúčastněné velká událost. Netýká se totiž jen snoubenců, ale i celé rodiny. Rodinu většinou nezajímá, jak si snoubenci svatbu představují. Partneři většinou mají jiné představy o svatbě než rodina. Snoubenci mohou chtít jen malou svatbu nebo se vzít na úřadě v tajnosti, což rodinu děsí. Důležité je vše v dostatečném předstihu naplánovat a zajistit, aby se předešlo zbytečnému stresu a nervování. Svatba má být radostná událost jak pro novomanželé, tak i svatebčany.

CO JE POTŘEBA NA SVATBU ZAŘÍDIT

Rok před svatbou

 • Snoubenci by si nejdříve měli zvolit datum svatby. Měli by si zvolit období (jaro, léto, podzim, zima).
 • Měli by se rozhodnout, jaký chtějí obřad, zda církevní, nebo občanský.
 • Snoubenci by si měli vybrat místo pro konání jejich svatby, zda chtějí svatbu na zámku, hradě, venku, na úřadě nebo v kostele. Svatba není povinná v místě bydliště, může být i mimo domov. V tom případě je nutno pamatovat na ubytování svatebčanů.
 • K tomu také patří vybrat místo pro hostinu. Pokud by měla být hostina venku, musí se zařídit náhradní místo, kdyby se pokazilo počasí.
 • Snoubenci by si měli sestavit seznam hostů, aby věděli, koho pozvou na hostinu a koho jen na obřad.
 • Důležitou součástí plánování svatby je sestavit si finanční rozpočet jak na svatbu, tak i na svatební cestu.

Půl roku před svatbou

 • Zhruba půl roku dopředu je nutno požádat na matrice o povolení ke sňatku.
 • Vybrat si, kdo půjde za svědky. Většinou to jsou nejlepší kamarádi nebo sourozenci.
 • V tomto období by měli mít snoubenci zarezervované místo na hostinu a mít přehled o tom, jaký chtějí obřad.
 • Také nastává chvíle na výběr svatebních šatů pro nevěstu a obleku pro ženicha. Nevěsta má většinou svatbu sladěnou, tak k sobě všichni ladí. K tomu patří i družičky. Tak se mohou zaměstnat i děti, aby měly ze svatby větší užitek.
 • Snoubenci začínají vybírat svatební oznámení a pozvánky ke svatební tabuli.
 • Nevěsta by si měla zajistit kadeřníka, kosmetičku, manikůru, květiny. Společně by měli objednat zbytek dekorace na svatební tabuli, automobil, dort atd.
 • Důležitý je zasedací pořádek. Je nutné pamatovat na to, jaké jsou rodinné vztahy, a sestavit ho tak s ohledem na druhé členy.

Měsíc před svatbou

 • Snoubenci by si měli zařídit volno v práci jak na svatbu, tak svatební cestu.
 • Je čas vybrat svatební dort, cukroví a menu.
 • Týden před svatbou je důležité vše zkontrolovat, zda je vše přichystané. Mít všechny patřičné doklady.

DRUHY SVATEB

Svatba může být buď církevní, občanská, exotická, nebo hromadná.

Církevní

Tento sňatek probíhá buď v kostele, nebo na jiných náboženských budovách. Probíhá podle náboženských zvyklostí a předpisů. Oddávající je většinou kněz nebo jiná pověřená osoba. Pokud se snoubenci rozhodnou mít církevní sňatek, budou muset chodit na přípravná setkání s farářem nebo s příslušným oddávajícím. Budou společně mluvit o společné víře, jaké si přejí dodržet zvyky a tradice a také se naučí manželský slib. Farář nebo pověřený oddávající promluví a svátosti manželství a zeptá se jich, zda vstupují do manželství dobrovolně. Snoubenci jsou povinni odevzdat oddávajícímu papíry z matričního úřadu. Farář musí v dané lhůtě odevzdat na úřad papíry zpět s podpisy o uzavření manželství. U církevních nebo náboženských svateb musí být alespoň jeden ze snoubenců pokřtěn. U obřadu je příslušný matrikář nebo ceremoniář.

Občanská svatba

Většinou se snoubenci oddávají na úřadě nebo na zámku. Oddává starosta nebo místostarosta. Snoubenci musí požádat o povolení k uzavření manželství a předložit tak veškeré dokumenty. U obřadu je příslušný matrikář, oddávající a dva svědci snoubenců.

Exotická svatba

Tento typ svatby snoubenci většinou spojí se svatební cestou. Každá exotická země má jiné zákony a pravidla, proto je dobré si vše včas zjistit. Některé země vyžadují fotokopii všech povinných dokumentů přímo od soudního znalce v příslušném jazyce. V některých zemí snoubence neoddají pokud je nastávající manželka těhotná. Na požádání svatbu komplet zařídí a snoubenci se o nic nemusí starat.

Hromadné svatby

Tento typ svateb u nás není moc populární, spíše si chtějí snoubenci svatbu užít samostatně. Velkou výhodou je, že si snoubenci můžou dovolit větší luxus, protože náklady se společně dělí. Hromadné svatby jsou spíše pro otrlejší snoubence. Tento tip svatby neunikne ani mediím.

POVINNÉ DOKLADY KE SŇATKU

 • Občanský průkaz
 • Rodný list
 • Doklad o státním občanství
 • Pravomocný rozsudek, je-li jeden ze snoubenců rozvedený
 • Úmrtní list, pokud je jeden ze snoubenců ovdovělý
 • Rodné listy dětí, pokud děti mají
 • Pokud je jeden ze snoubenců cizinec je ještě zapotřebí doklad totožnosti a potvrzení o osobním stavu pobytu

SVATEBNÍ ZVYKY

Každý kraj, jiný zvyk. Někteří snoubenci si na zvyky nepotrpí, jiní ano.

 • SVATEBNÍ KOLÁČKY: Těmito koláčky se okolí oznamuje svatba.
 • OBLEČENÍ NEVĚSTY: Každá nevěsta by měla mít něco nového, modrého, půjčeného a starého.
 • VONIČKY: Každý host dostane do klopy nebo na špendlík myrtu s mašlí.
 • RÝŽE: Hází se po novomanželech, je to znamení plodnosti a bohatství.
 • STŘEPY: Rozbité střepy novomanželé společně sklízejí. Podle toho, jak jim to jde, se pozná, jak jim to bude fungovat v domácnosti.
 • POLÉVKA Z JEDNOHO TALÍŘE: Novomanželé jsou spojeni ubrusem a navzájem se krmí polévkou. Výjimkou nejsou ani děravé lžíce.
 • KRÁJENÍ DORTU: Dort novomanželé krájí společně. Nikdo z hostů by neměl odmítnout.
 • NOVOMANŽELSKÝ TANEC: Novomanželé tančí společně uvnitř kruhu. Obvykle se tančí polka nebo valčík, ale je možné zajistit i jiný tanec.
 • ÚNOS NEVĚSTY: Nevěsta je unesena do nejbližší hospody. Ženich nevěstu hledá, až najde platí útratu, co únosci s nevěstou propili.

SVATEBNÍ ZÁLEŽITOSTI

Svatební dary

Někteří snoubenci žádají finance, jiní si napíší seznam věcí, co by potřebovali, a hoste, kteří je chtějí obdarovat, se tímto seznamem řídí. Je to velmi praktické, alespoň se snoubencům nesejdou dvakrát stejné věci a možná i zbytečné.

Svatební oznámení

Svatebním oznámením se oznamuje okolí, kdy a kde se bude svatba konat. Svatební oznámení se rozesílá 2 měsíce před platným datem svatby. Svatební oznámení by mělo obsahovat jména, příjmení a adresy snoubenců, dále datum a čas konání svatebního obřadu.

Svatební prsteny

Je velký výběr prstenů ze stříbra, zlata, bílého zlata, chirurgické oceli. Prsten je symbol lásky a věrnosti. Při výběru prstenu je třeba dbát na správnou velikost.

Svatební šaty

Výběr svatebních šatů spočívá na vkusu nevěsty. Stále zůstávají oblíbené dlouhé svatební šaty v barvách šampaň (sampano, champano), krémové a bílé. Vše se dá sladit s oblekem ženicha.

Svatební kytice

Svatební kytice si nevěsta může nechat navrhnout tak, aby ladily s kyticí maminek a družiček nebo s kyticí, co má ženich ve klopě u saka.

Zasedací pořádek

Svatební stůl postavený do U bývá nejčastější metodou stolování. Uprostřed stolu sedí ženich se nevěstou. Nevěsta sedí po pravém boku ženicha. Vedle nevěsty sedí otec ženicha a jeho matka, vedle ženicha sedí matka nevěsty a pak její otec. Svědkové sedí vedle ženichovy matky a nevěstina otce. Vedle rodičů novomanželů, rodičů a svědků sedí potom nejbližší příbuzní, jako jsou sourozenci nebo prarodiče. Zbytek míst obsadí ostatní hosté. Zasedací pořádek můžeme označit cedulkami se jmény. Každý si tak rychle najde své místo.

ZÁVĚR

Svatbu si snoubenci nemusí plánovat sami. Mohou vše přenechat svatební agentuře. Ta za ně vše zařídí od jídla až po svatební cestu. Budoucí novomanželé si tak mohou vše v klidu vychutnat.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk