Úvod > Rodina > ADHD

ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders) znamená v překladu hyperaktivita s poruchou pozornosti. Tato porucha patří mezi neurovývojové poruchy, které se projevují nesoustředěností, nepozorností, impulzivitou a hyperaktivitou. Objeví se u dětí v raném dětství a v největší míře ve školním věku dítěte. Tato porucha postihuje 6 až 15 % dětí, a to ve větší míře chlapce (v poměru 3:1).

Jak poznáme dítě, které je postiženo tímto syndromem zvýšené aktivity? Takové dítě nepostojí a neposedí na místě, neustále pobíhá, bývá hodně neklidné. Dlouho nevydrží u jedné činnosti či nějaké hry. Není schopno si dlouho prohlížet knihu s obrázky či se dívat na pohádku.

Takovéto děti nejsou nevychované ani hloupé. Spíše se jedná o děti velmi inteligentní, bystré a mají velkou fantazii. Pouze mají problémy, které by se měli doma i ve škole při výchově respektovat.

ZÁKLADNÍ PROJEVY

  • Porucha se může objevit již u kojenců. Miminko má problémy s biorytmy, jako jsou poruchy spánku (velmi málo a nepravidelně spí a jí). Tato miminka bývají plačtivá a dráždivá.
  • V batolecím věku mívají více úrazů, trpí na bouřlivé afekty, jsou emočně labilní a impulzivní, nemají moc smysl pro pořádek.
  • Dále jsou to poruchy vytrvalosti a motivace, jsou neschopné relaxovat a mají sníženou schopnost koordinace pohybů.
  • S nástupem do školy problémů přibývá. Nevydrží dlouho sedět, vrtí se na židli, vstává z místa, mává rukama, odpovídá, aniž si vyslechne celou otázku, a má potíže při skupinových činnostech.
  • Dělá chyby z nepozornosti, má problémy s koncentrací, nedokáže se koncentrovat ani u činnosti, která ho baví.
  • Často zapomíná úkoly a hodně ztrácí věci.
  • nepořádek ve svých věcech, neumí si zorganizovat práci, je chaotický.

Hyperaktivita se dá těžko určit. Hranice mezi aktivním a hyperaktivním dítětem je velice tenká. Pakliže máte dítě, co je živé a srší energií, to opravdu nemusí znamenat, že trpí ADHD. Jestliže však máte nějaké pochybnosti nebo vás již v mateřské školce učitelky upozorňují na to, že by se mohlo o takovou poruchu jednat, raději zajděte za odborníkem.

Podle výzkumů je známo je hyperaktivitou trpí 6 až 15 % dětí, z toho 20 až 40 % dětí má problémy s učivem. Asi třetina z nich se těchto problémů v dospělosti zbaví zcela, třetina je dokáže kompenzovat, ale bohužel třetina má s tímto problémy po celý život.

Pro rodiče to bývá velká zátěž vychovávat takové dítě a navíc stále poslouchají stížnosti ze školy a čtou poznámky v žákovské knížce.

MOŽNOSTI TERAPIE

Farmakoterapie

Na podporu mozkové činnosti existují a používají se tzv. nootropika, tj. látky, které zlepšují výživu mozku (ginkgo biloba, lecitin, piracetam, vitamín B6). Nootropika jsou většinou volně prodejné.

Další postupy

Dále by rodiče měli svému dítěti zajistit klid a klidné a ničím nerušené prostředí. Při čtení pohádky by neměla být zapnutá televize, rádio a po ruce by dítě nemělo mít jiné knihy či časopisy, které by ho mohly rozptylovat. Stůl by dítě mělo mít u zdi bez plakátů a různých polepek a obrázků. Na stolku by nemělo mít jiné zbytečnosti a věci, které by odváděly a narušovaly jeho pozornost. Je velmi dobré dítě přihlásit na nějaký sport, který ho bude bavit a kde se vydá z energie. Dítě by mělo mít pevný denní řád. Jistota takové dítě uklidňuje. Pakliže nastanou nějaké změny, je dobré na to dítě upozornit včas a dopředu, aby se s tím vyrovnalo.

ADHD V PUBERTĚ A DOSPĚLOSTI

V pubertě se ADHD projevuje stejně nebo podobně jako v dětství, jen někdy se něco může vystupňovat. Objevit se může agresivita, problémy s učivem a náladovost.

V dospělosti se tento problém mění. Zhruba u jedné třetiny mohou potíže zcela vymizet, protože dochází k dozrávání nervové soustavy. U dalších jedinců v dospělosti ubývá hyperaktivity, ale zůstává výbušnost, impulzivita a změna nálad. Dospělí s ADHD mívají hodně konflikty na pracovišti i s partnery a obojí často mění.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk