Úvod > Rodina > Domácí násilí

Domácí násilí

Týrání je velmi nepříjemnou zkušeností pro ženu, děti i seniory. V poslední době přibývají také týraní muži. A je jedno, zda se jedná o týrání psychické, fyzické nebo sexuální. Že jde o domácí násilí, poznáme z několika prvků. Týrání většinou trvá dlouhodobě a opakuje se. Tím pádem nemůžeme považovat za domácí násilí ojedinělý útok. Přesto to může být začátek domácího násilí. Pro domácí násilí je typická eskalace, což znamená stupňování. Začínajícími urážkami dochází ke stupňování a k psychickému nátlaku, který vede ke komplexu méněcennosti, či fyzickým útokům, které mohou ohrozit zdraví a život člověka. Vše se obvykle odehrává za zavřenými dveřmi bez společnosti, takže je těžké zjistit, že se v našem okolí něco podobného odehrává.

Týrané osoby bývají často na druhých finančně závislé. Jedná se většinou o děti nebo seniory. Výjimku netvoří ani ženy nebo muži, kteří jsou v dané době bez práce a pobírají podporu v nezaměstnanosti. Nemusí se však vždy jednat o finanční závislost. Starší nebo nemocní lidé, kteří se bez pomoci a péče neobejdou, bývají také často terčem týrání.

Projevy

 • psychické násilí - zesměšňování, ponižování
 • zastrašování - zlý pohled, ukázka zbraně, vandalismus
 • kontrola ohrožené osoby - kde se nachází, s kým a o čem si povídá,v kolik se vrací domů
 • fyzické násilí - nadměrné mlácení, fackování, kopání apod.
 • výhrůžky s vydíráním - sebevražda, vydírání přes děti či rodinu, nucení k poslušnosti
 • sociální násilí - omezování styku s příbuznými a přáteli, zákaz telefonování, stále pod dohledem
 • ekonomické zneužívání - přepsání bytu, zamezený přístup k vlastním penězům
 • sexuální násilí - nucení k praktikám, které dotyčný/á nechce

Části násilí

Téměř každé násilí se skládá ze tří částí (etap). V první fázi se objevují mírné incidenty, jako jsou kritizování, nadávky, facky atd. U napadené osoby se tak zvyšuje strach. Druhá fáze je samotné násilí. Může trvat jen několik minut, ale i pár hodin. V této fázi může dojít k ošklivému úrazu nebo dokonce i ke smrti. Za poslední fázi je považováno uklidňování situace, kdy násilná osoba slibuje, že se to nikdy nebude opakovat, omlouvá se a snaží se pár dní zachovat správně.

Domácí násilí na seniorech

Druh tohoto násilí je stejně nepochopitelné jako ostatní. Osoba, která se tohoto násilí dopouští, tak ubližuje buďto svým rodičům, nebo na jejich známým. Toto násilí, nebo spíše týrání, se prokazuje několika fakty. Mezi nejzávažnější patří finanční, psychické, tělesné a zanedbávání.

Je šokující, že těmto lidem jejich chování ke svým rodičům nepřijde nijak trestné, když je připravují o všechny peníze z důchodu, dělají z nich jíž naprosto nepoužitelné lidi pro naší společnost a jsou schopni je bít a dokonce nechávat o hladu a bez základní hygieny.

Domácí násilí na dětech

Násilí k dětem je velmi odporný zločin a ústava by tyto zločiny měla daleko přísněji trestat než je doposud trestá. Pokud je dítě svědkem nebo samotným cílem násilí, je velice těžké se po těchto hrůzných situacích dostat do normální života bez stále skličujících myšlenek a pocitu strachu z potkávání nových mužů/žen (záleží na tom, kým bylo dítě týráno). Tyto děti, ať předškolního nebo školního věku, nemají problém s tím nadávat dospělým nebo dětem na veřejnosti, neboť si myslí, že je to v pořádku v důsledku své "výchovy", a přijde jim divné, že ostatní děti tak nemluví. Takové děti pak považují za zvláštní a můžou si z nich udělat terče násilí.

Týrané a zneužívané děti mívají velmi silné psychické poruchy, které se charakterizují velmi častou střídavostí nálady, nespavostí, jsou daleko náchylnější na nemoci a si sami nepřijdou jako děti. Při dlouhodobějším týrání se z těchto dětí stávají chodící sebevrahové, protože jejich mladý mozek nedokáže přetrpět takovou bolest, jakou v sobě nesou, a myslí si, že sebevraždou by se vše konečně vyřešilo a oni by byly konečně vysvobozeny.

Nezavírejte prosím oči

Pomozte bezbrannému dítěti, protože ono si samo pomoc bohužel nemůže. Pomoci může kdokoliv, učitelé nebo blízky člověk rodiny. Stačí si jen všímat, jak se dítě ohledně chování mění. Může být týrané i bez náznaku jakékoliv modřiny či popálenin. Podle našeho zákona má povinnost každý, kdo má podezření, že je dítě týrané, ať je to jen soused, nahlásit tuto skutečnost na Policii ČR nebo státnímu zástupci.

Kam se obrátit

 • Nadace naše dítě
 • Klokánek
 • Občanské sdružení ACORUS
 • Linka bezpečí dětí a mládeže
 • Policie ČR

Závěrem

Děti, které si týrání prožily, si z toho mohou vzít velice špatný příklad a zkoušet to na sourozencích či později v partnerském životě. Což naší společnosti nijak neprospěje. A pokud nechceme, aby náš národ díky těmto lidem jednou vymřel, měl by s tím někdo konečně něco udělat, protože v takovémto světě není důvod o nějakou snahu a plození dalších dětí do prohnilého světa. Měli bychom proto apelovat zejména na naší vládu, protože oni mají být našimi ochránci.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk