Úvod > Rodina > Nebezpečné věci a látky v domácnosti

Nebezpečné věci a látky v domácnosti

ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Běžnou součástí všech domácností jsou nejrůznější čisticí prostředky, prací prášky, aviváže a dezinfekční prostředky. Dětské ručičky jsou nenechavé a může se stát, že otevřou některý z těchto prostředků bez vašeho vědomí, pozřou větší nebo menší množství a neštěstí je na světě. Někdy stačí pouhé potřísnění kůže nebezpečnou látkou. V mnoha domácnostech jsou moderní myčky nádobí. Tablety a prášky do myček však způsobují v případě pozření veliké riziko.

Co můžeme udělat pro to, aby se nic nestalo?

 • skladovat tyto věci na bezpečných místech (v uzamykatelných skříňkách - klíč si ponechat) nebo dostatečně vysoko
 • kupovat pouze takové výrobky, které mají bezpečnostní uzávěr nebo dětskou pojistku
 • nepřelévat čisticí prostředky do běžných plastových lahví (například od minerálky, sirupu), mohlo by dojít k záměně

Co můžeme udělat, když už se neštěstí stalo?

Záleží na tom, jaký prostředek dítě požilo. S tím souvisí, co máme udělat, jakou první pomoc dítěti poskytnout.

Zde je přehled nejběžnějších látek vyskytujících se v domácnostech, které mohou být pro dítě různým způsobem nebezpečné a první pomoc, kterou někdy ještě lze stav zachránit.

 • Jar, saponát: Po vypití způsobí pouze průjem a bolesti břicha. Nenuťte dítě zvracet, jelikož by mohlo dojít ke vdechnutí pěny do plic a k následnému zánětu.
 • Okena a iron k čištění oken: Jsou nebezpečné ve větším množství, protože obsahují vysoké procento alkoholu. Mohlo by dojít k otravě. Po požití se doporučuje podat vlažný sladký čaj a zjistit, jaké množství látky z láhve ubylo. Po požití většího množství je nutné kontaktovat lékaře.
 • Aviváž: Po vypití je nutné ihned podat až deset tablet živočišného uhlí a vyhledat lékaře.
 • Dezinfekční a čisticí prostředky na vodní kámen: Jsou agresivní, mají leptavé účinky. Po požití jakékoliv žíraviny dochází k poleptání ústní dutiny, dýchacích cest, jícnu a žaludku. Zásadně nevyvolávejte zvracení! Je nutné podat tekutiny, nejlépe vodu. Po požití kyselin je vhodné podat sklenici mléka.
 • Přípravky do myček nádobí (tablety a prášky): V případě požití podejte čaj nebo vodu. Nepodávejte živočišné uhlí a nevyvolávejte zvracení. Kontaktujtet lékaře.
 • Prací prášky: Mohou způsobit průjem v důsledku podráždění trávicího traktu. Přestavují také nebezpečí vdechnutí drobných částeček do plic a vznik následného zánětu. Zvracení je nebezpečné pro možné vniknutí pěny do plic. Vhodné je vytřít ústa a zapít co největším množstvím vody nebo čaje. Zvracení nevyvolávejte.
 • Mýdlo: Může být v pevné či tekuté formě. Po požití je pravděpodobný průjem a zvracení. Naštěstí není toxické. Nevyvolávejte zvracení, mohlo by dojít k vdechnutí pěny do plic s následným zánětem. Vypláchněte ústa, podejte vlažný čaj nebo vodu.

Ve všech případech je nutné kontaktovat lékaře či toxikologické informační středisko. Telefonní čísla na TIS jsou: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Nevhodná opatření mohou dětem naopak ublížit! Pokud už se nehoda stala, je nezbytně nutné zajistit materiál, který dítě požilo, například zbytek roztoku, etiketu atd.

Můžete se také zamyslet nad tím, zda je potřeba používat všechny zaručeně spolehlivé prostředky z televizních reklam. Nestačil by vám mnohdy obyčejný ocet, sůl nebo jedlá soda? V minulosti bylo skutečně mnohem méně nebezpečí než dnes. Alespoň co se čisticích prostředků týká.

LÉKY

Mezi poměrně časté příhody patří náhodné otravy u dětí také po požití léků. Samozřejmě i zde platí, že léky by měly být uchovány v uzamykatelných lékárničkách. Občas se stane, že se léky objeví v blízkosti dětí (nedostatečná pozornost dospělých, nevhodné místo, zapomenutý lék) a ty je pozřou. Léky mohou být pro dítě lákavým předmětem, často připomínají bonbónek.

Pokud dojde k jejich požití:

 • podejte několik tablet živočišného uhlí
 • nechejte si krabičku od léků, případně zjistěte jeho název a vyhledejte ihned lékařskou pomoc
 • bez porady s lékařem zvracení nevyvolávejte

K neštěstí může dojít ve zlomku sekundy. Nemůžete věřit tomu, že byste si všimli, kdyby dítě něco nebezpečného drželo v ruce. Zkrátka je třeba vytvořit dětem bezpečný domov.

POKOJOVÉ ROSTLINY

Velkým nebezpečím pro malé děti jsou rovněž rostliny. Celá řada jich je jedovatých. Některé najdeme na zahradě, v parku, jiné doma. Mezi nejčastější jedovaté rostliny, se kterými se můžeme v domácnostech setkat patří tyto:

 • Difenbachie: Její nadzemní části obsahují jehličky šťavelanu vápenatého, které mechanicky poškozují sliznice. U malého dítěte může dojít k pálení v ústech, bolestem při polykání a dýchacím problémům. První pomocí je vypláchnout ústa studenou vodou a dát něco ledového do úst, například led. Je nutné vyhledat lékaře.
 • Vánoční hvězda, pryšec: Na první pohled velmi pěkná květina vypadající jako barevný květ. Děti může lákat. Po snědení listů může vyvolat podráždění trávicího ústrojí. Po požití je třeba vypláchnout ústa vodou a dát dítěti napít.
 • Syngonium: Je to popínavá pokojová rostlina, v domácnostech velmi častá. Je stejně nebezpečná jako difenbachie, jen projevy jsou o něco mírnější. První pomoc je podobná jako u předchozích rostlin, tj. vypláchnout ústa, podat tekutiny, při potížích kontaktovat lékaře.
 • Spathiphyllum, lopatkovec: Pokojová rostlina pěstovaná výhradně na okrasu. Je nádherná, avšak nebezpečná. Stejně tak po požití jsou následky podobné jako u difenbachie, avšak s mírnějším průběhem.
 • Scindapsus, šplhavník: Popínavá pokojová rostlina známá jako potos. Působí dráždivě jako difenbachie, projevy jsou rovněž mírnější.

Mezi další nebezpečné pokojové rostliny patří: amaryllis, anturie, brambořík, dračinec (dracaena), filodendron, kala, klívie, monstera, oleandr, petúnie, prvosenka a jiné. Pokud máte některou z těchto pokojových rostlin doma, je třeba je odstranit z dosahu malých dětí, jelikož i zde hrozí riziko otravy.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk