Úvod > Rodina > Otec na rodičovské dovolené

Otec na rodičovské dovolené

V současné době přibývá mužů, kteří chtějí být doma s dítětem na rodičovské dovolené. Chtějí se aktivně zapojit do péče o dítě i rodinu. I otcové mají na to svá práva, stejně jako matka. Ve většině případů zůstává s dítětem jen jeden s rodičů. Ovšem mohou rodičovskou dovolenou čerpat společně. Jak matka, tak i otec. Pokud má žena lepší finanční podmínky v zaměstnání, tak po dohodě nastupuje na mateřskou dovolenou otec.

Nástup otce na rodičovskou dovolenou

Otec může čerpat rodičovskou dovolenou již od narození dítěte, ale musí o rodičovskou dovolenou požádat svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět. Otec je chráněný proti propuštění ze zaměstnání a má nárok vrátit se zpět do práce na svojí původní pozici, ve které dříve pracoval. Zaměstnavatel otci na mateřské dovolené ze zákona nesmí dát výpověď. Otec má na rodičovské dovolené stejné podmínky jako žena. Může být s dítětem doma od narození do jeho 3 let.

Určitá motivace, která nabízí tu možnost, aby otec zůstal doma a žena vydělávala peníze, a tak finančně rodinu zaopatřila, je výhodnější, pokud žena vydělává více. Jelikož mateřská výrazně klesla, je proto pochopitelné, že doma zůstane otec.

Výhody (pro rodinu)

Hlavní výhodou je, že matka, která má vyšší příjem než otec dítěte, může zůstat ve své práci. Tím do rodiny přinese finanční prostředky. A otec, který neměl takové finanční prostředky, si nijak výrazně nepohorší. Rodina tedy získá zručného a šikovného tatínka, který se postará jak o domácnost, tak i samostatně o dítě.

Někteří tatínkové se bojí jít na mateřskou dovolenou. Mají strach z nejistoty. Nedokážou si představit, že se o dítě dobře postarají. Ovšem zkušený otec si bez problému poradí. Tady hodně záleží na ženách, aby otce zbytečně nestresovaly. Otcové potom ztrácí jistotu v péči o dítě. Proto je dobře nechat otce, aby si našel svůj vlastní přístup ve výchově a péči o dítě.

Nevýhody (pro ženu)

Pro ženu je mateřství přirozenější. Mateřský instinkt dělá své a není pro ženu vždy lehké přenechat roli rodiče na rodičovské dovolené otci. Pro některé ženy není ani vábivá nabídka velice dobrá finanční jistota. Ovšem v dnešní době spoustě rodin ani nic jiného nezbývá.

Ale ne vždy se žena dokáže o své dítě dobře postarat. Proto, když se o dítě stará muž, neznamená to horší vývoj nebo budoucnost dítěte. Muž proto může být velice přínosný pro rodinu, když si vezme na starost dítě sám. I on může najít zábavu na mateřské dovolené.

Role otce na rodičovské dovolené

Otec, stejně jako žena, může s dítětem prozkoumávat okolí svého domova. Vyhledat zajímavá místa s různými aktivitami. Může chodit s dítětem na kurzy plavání. Může s dítětem navštívit zoologickou zahradu. Navštěvovat se navzájem s jinými dětmi.

Někteří otcové se můžou před ostatními muži stydět za to, že by chtěli být na rodičovské dovolené. Protože stále je to typické spíše pro ženu. Ale za poslední dva roky to začíná být modním hitem. A není se za co stydět. Jsou i šikovní tatínkové, kteří svojí roli zvládnou na výbornou.

Jiné okolnosti

Někdy se i otec postará o dítě z důvodu, že matka dítěte nechce a vzdá se ho. A otec cítí zodpovědnost o dítě pečovat. Zůstane na mateřské dovolené jako samoživitel. Stejný případ nastane i v případě úmrtí matky, například při porodu. Otci může připadnout dítě do péče také po rozvodu, i když přibližně 10 % případů. V ostatních případech dostane do péče dítě matka. Otcové to berou jako diskriminaci. Podle soudců je ovšem problém v tom, že minimální procento mužů žádá o to, aby dostalo dítě do své péče. Ale i takoví otcové se najdou. Dost často však po vší snaze a boji dítě stejně nedostanou.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk