Úvod > Rodina > Otec u porodu

Otec u porodu

Základní informace

Od počátku 90. let minulého století se stává běžnou realitou, že budoucí tatínkové doprovázejí své partnerky k porodu. Stává se, že žena muže k porodu nechce. Má k tomu nejen své důvody, ale také i svá práva. Ovšem stále většina žen je ráda za to, že tam s ní partner je.

Partner může být své partnerce u porodu velkou oporou. Samozřejmě ví, že jí nemůže nějak pomoci, ale psychicky jí dokáže podpořit na 100 %. Nastávající maminka se potom méně bojí a je v menším stresu. Maminky také vědí, že muž za ně vyřídí spoustu papírování a domluvu s lékaři. Většinou se stává, že se k ženě chovají lépe lékaři, když má partnera s sebou. Jsou k ní ohleduplnější.

Pro může také nastává jakýsi zlom po narození miminka. Jelikož vidí, jak porod probíhá a jeho partnerka trpí, tak se po porodu změní vztah muže k ženě i k dítěti. Muž se více o ženu a miminko stará. Má o ně větší strach. Může se také upevnit více rodinná vazba.

Ovšem stává se, že muž nechce být u porodu nebo si to na poslední chvíli rozmyslí. Důležité je muže do ničeho netlačit. Muž může dostat strach, protože i on tento stav dost prožívá. Může se mu udělat nevolno z krve. Může ho vylekat partnerčina změna chování. Snaží se být prospěšný a může se lékařům plést do porodu.

Jelikož porodníci potřebují být ostražití, pozorní a pohotoví, sami předem upozorňují rodiče na skutečnost, že se partner na přítomnost u porodu necítí. Ať s partnerkou raději na sál nechodí. Potřebují se soustředit na rodící maminku a ne na omdlévajícího tatínka.

Pomoc ze strany partnera

Když je partner pevně rozhodnut a psychicky připraven, může partnerce pomoci

  • masáží
  • podáváním tekutin
  • povídáním si s partnerkou
  • doprovodem partnerky do sprchy

Měl by také projevovat dostatek energie, aby partnerce dodal více síly. Otec tímto může být prospěšný pro celý zdravotnický personál. Když bude ženě oporou, projeví klid a trpělivost.

Vliv na partnera

Každý pár by si měl před porodem důkladně popovídat, zda je rozumné, aby muž u porodu byl.

Na některé páry porod působí kladně, na některé zase naopak. I muž může dostat depresi po porodu a nebude partnerce oporou ani potom. Může nastat i velké zklamání. Může také dojít k problémům v sexuální oblasti. Žena začne být pro muže méně přitažlivá.

Jsou to však méně časté příznaky. Většinou partneři prožívají velkou a nezapomenutelnou radost. Je možné, aby muž shlédnul porod na videu pro lepší představivost. Ovšem i tady se může zaleknout. Vše je soukromá věc párů a záleží na jejich rozhodnutí.

Předporodní kurzy pro rodiče

Muž se zde naučí, jak vůbec může své partnerce pomoci a potom být u porodu důkladně připraven. Na kurzu poučí otce, jak pomoci partnerce dýchat. Ukážou mu masáže na uvolnění.

Někde jsou předporodní kurzy povinné. Každý pár je tak seznámen s pravidly a řádem otce u porodu. Žena musí podepsat souhlas s přítomností otce u porodu.

Závěr

Muž je velikou oporou nejen partnerky, ale také velkou pomocí celého personálu.

Velice důležitá je komunikace mezi mužem a personálem zdravotníků kvůli nějaké nepředvídané události. Muž je řádně poučen, jak se má chovat, kde se má pohybovat, kde si má odložit oblečení a vzít si nemocniční plášť a obuv a na koho se má obracet, když něco potřebuje jeho partnerka.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk