Úvod > Rodina > Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená přichází po mateřské dovolené a netýká se jen ženy, která prožívá nádherné okamžiky doma se svým miminkem, týká se z větší části i jejího zaměstnavatele, pokud je (byla před nástupem na mateřskou dovolenou) zaměstnaná. Na rodičovskou dovolenou může nastoupit i otec. Rodičovský příspěvek se každý rok mění a stále se obnovuje. Někdy je to pro maminku výhodné a někdy jsou změny, které jsou pro rodiče velmi nepřijatelné.

Rodičovská dovolená se začne vyplácet po skončení mateřské dovolené. Pokud nebyla žena zaměstnaná, začne pobírat rovnou rodičovský příspěvek po narození miminka. Tato peněžitá výpomoc se vyplácí na jedno nejmladší dítě v rodině. V žádném případě nelze pobírat více příspěvků naráz. Na rodičovský příspěvek mají nárok ti rodiče, kteří pečují o své dítě maximálně 4 let věku dítěte.

Žádost o rodičovský příspěvek

O rodičovský příspěvek může žádat matka nebo otec dítěte. Nemusí být manželem ženy, ale musí být zapsaný jako otec v rodném listě dítěte. Tato žádost se musí podat před ukončením mateřské dovolené. Pokud žena tento příspěvek nepobírala, musí o něj požádat co nejdříve po narození miminka. Rodiče o tento příspěvek musí zažádat na úřadech práce, v oddělení státní sociální podpory, a to vždy v místě trvalého bydliště. K tomu, aby mohli o tento příspěvek rodiče zažádat, potřebují tyto doklady:

  • Formulář se žádostí o rodičovský příspěvek - čitelně a hůlkovým písmem vyplněno musí být vyplněno: iniciály rodičů a dítěte (jméno, příjmení, rodné číslo, rodné příjmení, adresa trvalého pobytu, telefon, e-mail), nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), počet dětí a věk (do 4 let), typ vyplácení (složenka, účet), podpis
  • Průkaz totožnosti
  • Rodný list dítěte

Výše rodičovského příspěvku

Od roku 2012 se rodičovský příspěvek více sjednotil a začal být výhodnější i pro maminky, které nepracovaly. Avšak v případě tříleté varianty klesla celková částka zhruba o 16000 Kč. Ovšem dvouletá a čtyřletá varianta je celkem o zhruba 3 500 Kč vyšší. Ten rodič, který nastoupí na rodičovskou dovolenou, má další možnost velké výhody, a to zvolit si typ rodičovské. Délku rodičovské dovolené lze také libovolně měnit, a to každé 3 měsíce. Tato změna platí i pro ty rodiče, kteří již rodičovský příspěvek pobírají. Rodič si může vybrat tyto možnosti:

  • 2 roky - 11500 Kč za měsíc
  • 3 roky - 7100 Kč za měsíc
  • 4 roky - 5100 Kč za měsíc

Pokud ani jeden z rodičů neměl zaplacené nemocenské pojištění nebo nepracoval a zaměstnavatel ho za něj neplatil, nemá možnost výběru typu rodičovské dovolené. Automaticky mu je určena rodičovská dovolená na 4 roky. Do 9 měsíců dítěte bude rodič dostávat příspěvek ve výši 7600 Kč a potom do 4 let věku dítěte 3800 Kč měsíčně.

Další změny ve vyplácení rodičovského příspěvku

Od roku 2012 bohužel méně příjemné změny pro rodiče, kteří se starají o postižené děti. Rodiče mají možnost volby rodičovského příspěvku nebo příspěvku na dítě. Nelze pobírat oba současně. Pokud u rodičů nejsou příjmy vyšší dvojnásobku životního minima, může rodič požádat o příspěvek 2000 Kč, tím se mu jeho příspěvek zvýší. Příspěvky se vyplácí podle stupně závislosti, tj. lehká, středně těžká, těžká a úplná:

  • 1. stupeň (lehká) - 3000 Kč
  • 2. stupeň (středně těžká) - 6000 Kč
  • 3. stupeň (těžká) - 9000 Kč
  • 4. stupeň (úplná) - 12 000 Kč

Pokud rodiče dávají své děti do mateřské školy nebo do jeslí, mají nárok na rodičovský příspěvek s určitými změnami. Od roku 2012 mohou být děti ve školce nebo v jeslích libovolnou dobu. Ovšem děti do 2 let nesmí přesáhnout 46 hodin měsíčně. Od roku 2012 se tedy snížila věková hranice ze 3 na 2 roky.

Závěrem

Od nového roku jsou změny pro některé rodiny více přijatelnější. Výhodu mají i matky studentky nebo nezaměstnané ženy. Ovšem otec si musí platit zdravotní pojištění. Formulář o rodičovský příspěvek si můžete vytisknout na internetu a přinést již vyplněný. Také je možné díky kalkulačce si vypočítat výši rodičovského příspěvku, například zde:

http://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/rodicovsky-prispevek/

Žena, která je na mateřské dovolené a dostává rodičovský příspěvek, si může i přivydělat. Na rodičovský příspěvek nemá výdělečná činnost žádný vliv. Ovšem je nutné, aby bylo o dítě řádně postaráno.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk