Úvod > Rodina > Střídavá péče

Střídavá péče

Střídavá péče se týká těch manželů, kteří se rozhodli pro rozvod. O střídavou péči však mohou požádat i partneři, kteří oddáni nebyli, ale žili společně v jedné domácnosti a mají společně děti.

Střídavá péče je rovnocenné rozdělení dětí nebo dítěte mezi rozvedené rodiče. Soud může určit střídavou péči pro oba rodiče, a to po dobu 8 let. Tuto péči povolí, pokud jsou oba dva rodiče způsobilí a schopni vychovávat dítě. Pokud se partneři dohodnou a jsou schopni spolu komunikovat, mohou se sami na společné péči dohodnout. Soud potom tuto péči schválí. Než se tak ale stane, soud bude přísně sledovat a zkoumat, zda je dítě v dobrém zdravotním stavu, zda netrpí nějakou mozkovou poruchou. Potom by mu střídavá péče mohla ublížit více než prospět. Dítě s takovou poruchou špatně snáší změny, nedokáže se přizpůsobit dvěma odlišným domácnostem. Soud by potom obvykle svěřil dítě do péče matky. Také se bude dohlížet nad chodem domácnosti, jaká je momentální životní situace rodičů, v jakém prostředí by děti vyrůstaly. Posuzuje se také vztah mezi rodiči, jak mezi sebou komunikují, jestli za ně nemluví emoce.

Střídavá péče má tu výhodu, že děti neztratí ani jednoho z rodičů. Pokud jsou děti větší, mohou se samy rozhodnout, zda se střídavou péčí souhlasí. Může to být pro ně velice prospěšné. Neztratí tak svůj současný domov, kamarády, kroužky atd. Pro všechny to může být méně stresující.

JAK DĚTEM ZPŘÍJEMNIT STŘÍDAVOU PÉČI

Rozvod není nic příjemného a pro děti už vůbec ne. Proto se na děti musí brát velký ohled, a to i na jejich psychiku. Pokud rodiče budou myslet na vhodnou komunikaci a zpříjemnění stěhování dětí, moc jim to pomůže.

Komunikace

Důležitá je komunikace mezi rodiči po rozvodu. Pokud se rodiče rozhodli pro rozvod, neměli by si mezi sebou vyřizovat účty, nesmí se navzájem ponižovat, úmyslně si ubližovat a mstít se. Dítě musí být po rozvodu stále spokojené. Pokud je mezi rodiči po rozvodu dobrá komunikace, musí brát ohled na to, aby byli k sobě ohleduplní a chápaví. Také musí komunikovat o každodenních věcech ohledně dětí. Co dítě potřebuje, co se mu koupí a co ne, na jakou školu půjde.

Ke komunikaci patří i to, aby dítě nezneužívalo dané situace. Pokud jeden z rodičů něco zakáže, druhý by to měl respektovat. Ani jeden z rodičů by si dítě neměl přivlastňovat. Neměl by podkopávat rodičovskou autoritu druhého rodiče. Měl by se snažit s dítětem mluvit o tom, co ho trápí. Dítě musí být spokojené u obou rodičů.

Stěhování

Pro nikoho není příjemné stále se přemisťovat z místa na místo. Natož pro děti. Je to velice těžké a náročné být jeden týden u mámy a druhý týden u táty. Pokud jsou děti větší a se střídavou péčí souhlasí, měly by mít vše, na co jsou ve svém domově zvyklé. Měly by mít zařízený pokojíček, svoje místo na svůj odpočinek a měl by být zachován jejich režim ve spaní a jídle. Rodič by měl dodržet ty podmínky a zvyky, které dítě má. Pokud by mělo dítě každý týden jinak, mohlo by se to podepsat na jeho zdraví.

Pro lepší psychiku dítěte je lepší mu ponechat stejnou školu. Pokud dělí rodiče velká vzdálenost od sebe, nemělo by tím dítě trpět. Potom je na zváženou, jestli je střídavá péče rozumná.

VÝHODY STŘÍDAVÉ PÉČE

 • Děti se naučí být samostatnější
 • Děti neztratí ani jednoho z rodičů
 • Děti lépe prospívají, nejsou tak ve stresu
 • Děti mají větší pozornost ze strany rodičů, rodiče na ně mají více času
 • Děti mají širší příbuzenstvo (mají větší lásku od lidí z velkého okolí)
 • Na děti ve střídavé péči se lépe hledí než na děti, které jsou v péči jednoho z partnerů
 • Děti i rodiče se mezi sebou naučí lépe spolupracovat
 • Rodiče si zachovají práva na výchovu dítěte
 • Rodiče mají čas na oddych i zábavu
 • Rodiče mohou dát dětem vzor slušného chování v komunikaci

NEVÝHODY STŘÍDAVÉ PÉČE

 • Dítě nemá skutečný domov, musejí se neustále stěhovat
 • Děti mají rodiče na střídačku, nemají klasickou rodinu
 • Rodič má za dítě ještě větší zodpovědnost

Myslete na vaše děti, ony za váš rozvod nemůžou. Dopřejte dětem klidné, harmonické dětství plné lásky a osobního vývoje.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk