Úvod > Rodina > Vítání občánků

Vítání občánků

Když se narodí děťátko, stává se také i malým občánkem příslušné obce, ve které s rodiči žije. A dle velikosti obce se konají obřady Vítání občánků nebo Vítání dětí buď na obecním úřadě na vesnici, nebo na radnici města či městské části. Je to jedna z prvních společenských událostí, které děťátko ve svém životě absolvuje. Pyšní rodiče se se svým malým drobečkem mohou pochlubit a seznámit se s rodiči stejně starých dětí z místa svého bydliště.

Jak se zúčastnit

Pokud máte novorozené miminko a rádi byste se této slavnostní akce zúčastnili, pravděpodobně vás sami upozorní na matrice, když si budete vyzvedávat rodný list svého potomka. Zeptají se vás, zda máte zájem, a na základě toho vám zašlou pozvánku na nejbližší termín konání. Pokud bydlíte na vesnici, raději se informujte na místním obecním úřadě, popřípadě v nejbližším městě, kam vaše obec samosprávně spadá. Jde-li o větší město, pořádají většinou Vítání občánků několikrát ročně, takže pokud z nějakého důvodu zmeškáte ten svůj termín, máte příležitost užít si to dodatečně. Pokud je to uvedeno na pozvánce, je dobré svou účast potvrdit, ať už osobně, nebo telefonicky. Stejně tak je třeba se omluvit, pokud se z nějakého důvodu rodiče s děťátkem nemohou dostavit.

Oblečení

Jelikož se jedná o společenskou událost, je vhodné se přijatelně obléknout, nicméně není nutné to přehánět. Ačkoliv také jistě záleží na velikosti obce, kde se Vítání rodiče účastní.

Co se týká děťátka, maminky ho jistě budou chtít krásně nastrojit. Důležitější však, než myslet na parádu, je třeba dbát o pohodlí děťátka, aby na obleček bylo zvyklé a cítilo se dobře.

Průběh obřadu

Rodiče se s děťátkem dostaví na místo uvedené na pozvánce. Většinou se jedná o nějaký společenský sál na obecním úřadě nebo radnici, nebo o jiný vhodný a k podobným účelům používaný prostor. Při příchodu se ohlásí osobě provádějící prezenci (ve velkých městech při velkém počtu vítaných miminek) a dle pokynů se posadí na určená místa. V závislosti na kapacitě sálu a údajů na pozvánce mohou rodiče na obřad pozvat hosty, například prarodiče děťátka. Průvodní slovo pronáší starosta obce nebo jiná osoba z jejího vedení, která má například na starosti kulturní záležitosti. Z pravidla představuje přítomné děti, čte nahlas jejich jména a rodiče, jméno jejichž dítěte zaznělo, vstanou a děťátko ostatním ukážou. Zvykem je nějaké kulturní zpestření, kterým může být recitace, zpěv s hudebním doprovodem v podání studentů konzervatoře, vystoupení dětí z mateřské školy a podobně. V průběhu akce bývá přítomen fotograf, případně i kameraman, kteří dokumentují celé dění a lze si poté objednat fotografie z Vítání a videozáznam. Přítomní rodiče se podepíšou do Knihy Vítání občánků.

Upomínkové předměty a dárky pro nového občánka

Děťátko z pravidla dostává Pamětní list nového občánka a nějakou hračku. Není výjimkou, když jde o hračku z nějaké chráněné šicí dílny. Dále například děti dostávají knížečku, do které si maminka může zapisovat nové pokroky a významné momenty v životě svého děťátka, jako jsou třeba první úsměv, první zoubek, atd. Maminky většinou dostávají růžičku nebo jinou kytičku a tatínkové mohou obdržet láhev vína. Dary také závisí na štědrosti sponzorů nebo počtu kulturních zařízení a organizací v obci. Dokonce u nás existují obce, které vyplácejí rodičům s trvalým bydlištěm v dané obci určitou částku jako porodné za narozené miminko.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk