Úvod > Těhotenství > Asistovaná reprodukce

Asistovaná reprodukce

Asistovaná reprodukce je jakási pomoc, která nabízí několik různých metod léčby neplodnosti. V současné době trpní neplodností o něco více než 15 % párů, a to díky tomu, že narůstá neplodnost mužů a také odsouváním mateřství žen na pozdější věk. Gynekolog nebo také praktický lékař doporučuje neplodným párům navštívit centra asistované reprodukce. Často přicházejí páry i samy od sebe.

Metody léčby neplodnosti se používají v těch případech, kdy se nedaří těhotenství přirozeným způsobem ani po konzervativní léčbě neplodnosti. Velmi častou příčinou neplodnosti je anovulace, která je typická nepravidelným menstruačním krvácením. Příčinou může být stres, přílišné fyzické vyčerpání nebo nedostatek potravy doprovázený ztrátou tělesné hmotnosti. Jinou příčinou je porucha hormonální způsobená například selháním funkce vaječníku. Léčbě neplodnosti může pomoci operační způsob léčení, například u endometriózy. Po odstranění ložisek endometriózy a následné hormonální léčbě dochází nakonec ke spontánní graviditě.

METODY ASISTOVANÉ REPRODUKCE

Intrauterinní inseminace

Častou metodou je tzv. intrauterinní inseminace (IUI). Doporučuje se pro ženy, které nemají problém s ovulací, mají průchodné vejcovody a jejich partner má normální nebo mírně snížený počet pohyblivých spermií. V tomto případě lze očekávat početí přirozenou cestou, ale ještě před užitím této metody musí být oba partneři řádně vyšetřeni. Po přípravě ejakulátu se vzorek zavede do děložní dutiny, a tím se usnadní cesta do vejcovodu. Pokud je příčina neplodnosti na straně muže, je možné i tímto způsobem použít vzorek dárce. Inseminace se provádí ambulantně a nevyžaduje hospitalizaci. Po aplikaci vzorku je pacientka několik desítek minut vleže v klidu a poté nemusí omezovat fyzickou aktivitu ani pohlavní styk.

In vitro fertilizace

Dalším stupněm z metod asistované reprodukce je tzv. in vitro fertilizace (IVF) a embryo transfer. Princip je založen na oplodnění vajíčka mimo tělo ženy a vložení zárodku do děložní dutiny ženy. Tento způsob se doporučuje v případě výskytu například endometriózy, neplodnosti zapříčiněnou imunitou nebo geneticky a ještě v dalších případech sterility. Mimotělní oplodnění probíhá ve čtyřech krocích. Jedná se o kontrolu vaječníků, odběr zralých vajíček, oplodnění a přenos embryí do děložní dutiny.

Při kontrole vaječníků se přistupuje k hormonální stimulaci za účelem získání více zralých vajíček, přičemž hormonální stimulace vaječníků je zcela individuální záležitostí pro každou ženu. Odběr zralých vajíček probíhá transvaginální punkcí se sledováním pomocí ultrazvuku. Zákrok probíhá v celkové anestezii. V další fázi je vajíčko přeneseno do roztoku, kde se k němu přidá spermie a dojde k oplodnění a zároveň k vývoji embrya. V roztoku se nechá přibližně 5 až 6 dní, kdy se vývoj velmi pečlivě sleduje. Následně jsou embrya vložena do dělohy. Pokud se vkládá více embryí, zvyšuje se pravděpodobnost přijetí, ale se také objevuje riziko vícečetného těhotenství. Pravděpodobnost přijetí také ovlivňuje věk ženy. Mezníkem je věk 30 let.

Některá embrya jsou také zmrazena a jsou použita v dalším pokusu, pokud se nepodaří přijetí čerstvých embryí v těle ženy. Ale nejvyšší pravděpodobnost přijetí mají čerstvá embrya. Po zavedení oplodněných vajíček do dělohy ženy se sleduje, jestli jsou přijata a jestli jejich vývoj probíhá normálně.

Tato metoda asistované reprodukce je však záležitost ceny. Klienti zdravotních pojišťoven mohou zdarma podstoupit 3 cykly mimotělního oplodnění. Pokud během tří cyklů nedošlo k přijetí, hradí pojišťovna další cyklus a to i s léky. V dalších pokusech nebo po překročení věku 40 let ženy pojišťovna nehradí nic. Ceny jednoho cyklu jsou různé, ale většinou se pohybují v intervalu 26000 Kč až 35000 Kč.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk