Úvod > Těhotenství > Rizikové těhotenství

Rizikové těhotenství

Bohužel se může občas stát, že se během těhotenství budete potýkat kromě sice nepříjemných, ale obvyklých neduhů, které nejsou nebezpečné a jsou v těhotenství normální, také s vážnějšími problémy. Tyto problémy mohou ohrozit nejen váš život, ale i život vašeho miminka. Těchto problémů a příčin rizikového těhotenství stále přibývá.

Fyziologické těhotenství je těhotenství bez komplikací a problémů. Rizikové těhotenství je těhotenství, které doposud probíhalo fyziologicky, ale u budoucí maminky se nachází určitý rizikový faktor, který by mohl ohrozit ji i její děťátko. Některé faktory se rozvinou a objeví až v těhotenství, některé jsou známé již před otěhotněním.

Těhotenská cukrovka

Těhotenská cukrovka, tzv. gestační diabetes mellitus (GDM) je zjistitelná pomocí orálního glukozového tolerančního testu (oGTT). Tento test se provádí mezi 24. a 28. týdnem těhotenství. Vyšší hladina cukru v krvi budoucí maminky by měla nepříznivý vliv na vývoj děťátka. Mohlo by dojít k rychlému narůstání velikosti plodu. Vyšší hladina cukru může působit toxicky na cévy a to může vést ke změnám placentárních cév, což by znamenalo zaostávání plodu. Takové problémy ale hrozí jen v případě, kdy je cukrovka skryta a nebyla odhalena. Při slabé cukrovce je riziko minimální a většinou není třeba porod vyvolat. Slabá cukrovka se léčí dietami. Při silné cukrovce se podává inzulin. Žena s těhotenskou cukrovkou je většinou po porodu bez obtíží, ale někdy se cukrovka může objevit v pozdějším věku.

Věk vyšší než 35 let

V dnešní době se stalo normálním, že ženy rodí ve vyšším věku. Většinou je jejich zdravotní stav dobrý, ale hodně často se u nich objevují různá chronická onemocnění. To může mít negativní vliv na těhotenství a porod. S vyšším věkem roste riziko potratu nebo se mohou objevit u miminka vrozené nebo genetické vady. U těchto žen hrozí i vyšší psychická zátěž během porodu. Ženám nad 35 let se doporučuje navštívit speciální kliniku, kde se zjišťuje její zdravotní stav a zdravotní stav rodinných příslušníků i partnera. Ženě je doporučena amniocentéza, což je odběr plodové vody. Z plodové vody lze určit spoustu případných vrozených nebo genetických vad. U tohoto odběru hrozí potrat zhruba u 1 % vyšetřovaných žen. Žena však není povinna vyšetření podstoupit. Toto vyšetření se může dělat i u žen v nižším věku, pakliže hrozí nějaké procento, že by mohla nějaká vada hrozit. Ženy ve věku nad 35 let za tato vyšetření na klinice neplatí.

Astma v těhotenství

Ženy trpcí astmatem musí být pod dozorem plicního lékaře. Pakliže má budoucí maminka slabý stupeň tohoto onemocnění, neohrožuje astma ani ji ani vývoj plodu. Pakliže má žena časté astmatické záchvaty, stresuje to plod nižším přísunem kyslíku placentou. Když se vše dobře stabilizuje, může žena rodit spontánně, nejlépe s epidurální analgézií, který snižuje hyperventilaci (zrychlené nebo prohloubené dýchání). Ta by mohla zapříčinit astmatický záchvat. Těžké astma je většinou ukončeno plánovaným císařským řezem.

Vysoký krevní tlak

Některé ženy mají vysoký krevní tlak již před otěhotněním, užívají léky a jsou pod lékařským dozorem. U těchto žen v naprosté většině vysoký tlak příliš nekomplikuje těhotenství. Jen u nízkého procenta může dojít ke zhoršení. Ve vážných případech může dojí k tzv. preeklampsii, která se projeví například také zvýšeným únikem bílkovin do moči. Ženy s vysokým tlakem by neměly přenášet, těhotenství by mělo být ukončeno vyvoláním nebo císařským řezem.

Anémie

Velké procento žen je již na začátku těhotenství chudokrevných. To znamená, že mají nedostatek železa. A zrovna v těhotenství je potřeba železa vysoká. Proto by si měla budoucí maminka upravit jídelníček tak, aby byl vyvážený. Dále je dobré požívat tabletky, které předepíše ošetřující gynekolog. Anémie by mohla zapříčinit velké krvácení při porodu a po něm.

Vaginální krvácení

Příčin vaginálního krvácení může být více. Někdy je známkou, že hrozí potrat. O potratu se běžně mluví do konce druhého trimestru. Ve třetím trimestru se jedná o předčasný porod. Po 28. týdnu těhotenství se může jednat o placentární krvácení. Při placentárním krvácení se může placenta předčasně odlučovat od stěny děložní. Podle toho, jak je krvácení silné, může ženě její doktor doporučit klid na lůžku nebo hospitalizaci v nemocnici, kde bude budoucí maminka pod lékařským dozorem. U každého krvácení se musí vždy zjistit příčina krvácení, aby se mohla těhotná léčit. Někdy je třeba předčasně ukončit těhotenství buď vyvoláním porodu, nebo císařským řezem.

Vícečetné těhotenství

Když je v děloze více plodů, je to větší zátěž pro tělo budoucí maminky a také na placentu, která zásobuje živinami plody. V začátku těhotenství se může občas stát, že se jeden plod přestane vyvíjet a odumře. Další plody se většinou vyvíjí normálně.

Těhotenství po umělém oplodnění

Po umělém oplodnění je větší pravděpodobnost vícečetného těhotenství. I čekání dvojčat je nepřirozené. Tělo ženy je vybaveno tak, aby žena donosila jedno děťátko. Po umělém oplodnění hrozí větší riziko spontánního potratu, a to až 30 %. Kdežto u normálního oplodnění se počet samovolných potratů pohybuje okolo 15 %. Proto je každé uměle oplodněné těhotenství považováno za rizikové. Ženy po umělém početí potřebují zvýšenou péči.

podnadpis]Výskyt streptokoků v porodních cestách

Při pravidelných prohlídkách provádějí gynekologové těhotným ženám stěr z pochvy. Tím se zjistí případná přítomnost streptokoka (Streptococus agalactiae), který představuje riziko pro miminko. Streptokok patří mezi obyvatele trávícího traktu žen i mužů. Velmi často se objevuje v pochvě ženy, a to i mimo těhotenství. Ne vždy se jeho výskyt v pochvě projevuje výtokem. V těhotenství je nutná léčba. Při zjištění streptokoka ze stěru se léčí žena zaváděcími čípky. Pakliže je objeven v moči, lečí se antibiotiky. Stěry se dělají až ke konci těhotenství.

Rozdílná krev matky a dítěte

Když se matka a dítě nemají stejný Rh-faktor červených krvinek, jedná se o rizikové těhotenství. Když má budoucí maminka Rh negativní a plod po otci Rh pozitivní, tělo matky vnímá tyto krvinky plodu jako cizí a protilátkami se je snaží zničit. Pokud se v těhotenství zjistí hodně těchto protilátek a dojde k ohrožení plodu, řeší se léčba transfuzí krve přes pupečník.

Hrozící předčasný porod

Předčasným porodem se myslí porod, který proběhne před 38. týdnem těhotenství. Miminka, která se narodí dříve, mají nízkou nebo nižší porodní váhu, jejich orgány nejsou dobře vyvinuty. Čím dříve se miminko narodí, tím je to pro ně horší. Mezi časté příznaky předčasného porodu patří děložní stahy. Může také odejít hlenová zátka či odtéct plodová voda. To se může stát aniž by došlo k děložním stahům.

Přenášení

Když maminka neporodí do termínu 42+0, je zvýšené riziko komplikací u miminka. Placenta stárne, a tak už její funkce není taková, jak by měla být. Většinou se budoucí maminka přijme do porodnice a porod se vyvolá.

Další rizikové faktory

 • riziko zúžené pánve - především u žen drobných a malých
 • cukrovka
 • epilepsie
 • srdeční choroby
 • drogová závislost
 • alkoholismus
 • kouření
 • hrozící trombózy a embolie
 • postižení plodu
 • vrozené vady dělohy
 • děložní myomy
 • špatný psychický stav (deprese, požívání antidepresiv)
 • závislost na lécích
 • nadměrná obezita
 • anorexie
 • bulimie
 • nadměrná nebo nedostatečná tvorba plodové vody

K rizikovému těhotenství častěji dochází také u žen pracujících v prašném a zakouřeném pracovišti, u žen pracujících s chemikáliemi, ředidly, laky a jinými toxickými látkami, u žen pracujících v noci či vykonávajících práci na směny nebo fyzicky náročnou, u žen pracujících v útulcích či na jiných místech, kde jsou zvířata.

Maminky, které jsou rizikově těhotné, bývají většinou na neschopence, protože nemohou vykonávat svou práci. Pakliže je žena zaměstnána například v kanceláři, kde není vystavena stresu a fyzicky namáhavé práci a její těhotenství a lékař dovolí, může setrvat v zaměstnání. Když žena pracuje v nějakém oboru, kde by jí mohla práce a čas tam strávený nějak ohrozit, je lepší zůstat doma. Někdy je lékař nekompromisní a některé případy neschopnost vyžadují. Ženy nad 35 let spadají do rizikové skupiny, a tak většinou své povolání přeruší. Určitě je to lepší, než ohrozit zdraví miminka a i své.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk