Úvod > Zdraví > Borelióza

Borelióza

Lymeská borelióza je v dnešní době nejčastější formou infekce, kterou přenášejí členovci v mírném pásmu severní polokoule. Borelioza se v přírodě pohybuje mezi obratlovci a klíšťaty, která na nich sají. Studie z posledních let ukazují, že boreliózu přenášejí také hlodavci, například potkan nebo krysa. Výskyt je možný také u ptactva. Různorodost obratlovců, u kterých se vyskytuje infekce, udržuje cirkulaci boreliózy a nákazu. Důležitým aspektem je také různorodost klíšťat. Zvláště klíště rodu Ixodes odborníci nazývají tříhostitelským klíštětem. Znamená to, že každé stadium saje krev na jiném hostiteli. Larvy a nymfy jsou časté zvláště u hlodavců a ptáků a dospělci se usazují u větších savců. To všechno v konečném důsledku znamená, že mnoho malých i velkých savců ovlivňují udržování a výskyt lymeské boreliózy v přírodě a jsou hostiteli pro klíšťata, která infekci přenášejí. Všechna vývojová stádia klíšťat jsou infekčními a infekce zůstává i při přeměnách v další stadia. Je velmi pravděpodobné, že borelióza zůstává v těle infikovaných hlodavců během celého jejich života bez projevu onemocnění. Odlišný projev byl zjištěn u psů, skotu a koní. Má podobný symptom jako u člověka.

Výskyt

Česká republika je vzhledem ke své geografické poloze velmi vhodnou oblastí pro výskyt nejčastějšího typu přenašeče, tj. klíštěte rodu Ixodes. S ohledem na četnost výskytu onemocnění jasně převažuje lymeská borelióza.

Během roku se lymeská borelióza vyskytuje se sezónním charakterem s nejvyšším vrcholem v letních měsících, přičemž onemocnění jsou pozorována v průběhu celého roku. Je to dáno různými projevy onemocnění a různou inkubační dobou. Pro inkubační dobu je typické velké rozpětí. Odborné publikace udávají rozpětí 1 až 300 dnů. Třetina nakažených onemocněním udává 7 až 14 dní a druhá třetina přibližně 60 dnů. Jako první nejčastější příznak udávají pacienti přisátí klíštěte, a to asi v 50 %. Ostatní uvádí poštípání hmyzem. Skoro třetina neví nebo neudává způsob přenosu.

Postižení kůže

Po době alespoň 24 až 48 hodin, která je nutná k přenosu borelií, dochází k průniku do kůže. Vznikne kožní léze nebo dojde k rozšíření lymfatické uzliny, kde vzniká imunitní reakce. Pokud se mikroorganismy dostanou do krve, jsou nejčastějšími cílovými postiženými orgány kůže, nervový systém, srdce, ledviny, játra a klouby. Kožní projevy se mohou vyskytovat ve třech stadiích. První stadium se projevuje jako boreliový lymfocytom (BL) nebo erythema mygrans (EM), která představuje přibližně 85 % všech kožních projevů. Jedním z typů EM se projevuje jako červený terč s bílým středem. Jiný typ může mít také podobu dvou nebo více soustředných kruhů, jejichž barva mívá různé odstíny červené. Projevy EM nejsou bolestivé, ale někdy svědí, jsou citlivé na dotek a bývají teplejší než okolní kůže. S léčbou pomocí antibiotik mizí za několik dní, bez léčení se doba prodlužuje až na několik týdnů až měsíců. BL je popisována jako papule nebo plak tmavě červené až fialové barvy s hladkým lesklým povrchem ve velikosti do 3 až 5 cm, který je častý hlavně u dětí na boltci ucha nebo špičce nosu.

Přibližně polovina nemocných uvádí jako důvod vzniku přisátí klíštěte nebo poštípání hmyzem. Lymfocytom trvá bez léčby v některých případech více než jeden rok.

Diagnostika lymeské boreliózy je charakteristická přítomností tří faktorů: možný kontakt s přenašečem, charakteristický klinický obraz a laboratorní vyšetření přítomnosti borelií. Antiboreliové látky se objevují několik týdnů po tom, co infekce začala a nejvyšší hodnoty dosahují za 6 až 8 týdnů.

Léčba a prevence

Při léčbě se podávají vhodná antibiotika. Podle postiženého orgánu a stadia onemocnění se volí určitý typ antibiotika, způsob podání a délka léčby.

V Evropě neexistuje žádná očkovací látka, která je účinná. Jediným možným způsobem, jak se bránit, je řádná ochrana před klíšťaty a omezení pohybu v oblastech s vysokým výskytem infikovaných klíšťat. Mezi rizikové oblasti lze jmenovat zejména okraje listnatých lesů, křoviny a povodí vodních toků. Doporučuje se krýt kůži oděvem, používání repelentů a důkladná prohlídka celého těla po návratu z přírody. Přisáté klíště je nutné odstranit co nejdříve, riziko nákazy roste přímo úměrně s délkou přisátí klíštěte. Podávání antibiotik po každém přisátí klíštěte jako prevence se nedoporučuje.

Postižení kloubů

Prvotně byla lymeská borelióza pozorována v podobě artritidy a byla považována za revmatické onemocnění. Později se ukázalo, že onemocnění kloubů je doprovodným jevem infekce zvané lymeská artritida (LA). LA postihuje změny a projevy v oblasti pohybového ústrojí, ke kterým dochází ve stadiu rané nebo pokročilé infekce. V počátečních stadiích se objevují bolesti pohybového ústrojí, později mohou přecházet do akutního nebo chronického zánětu kloubů. LA může postihnout také šlachy, úpony a vazy, kloubní pouzdra a svaly.

Pokud dojde k napadení kloubů, borelie působí ničení buněk kloubní chrupavky a někdy i kosti. Pokud nedojde k úspěšné léčbě antibiotiky, dochází k opakovanému kloubnímu zánětu. Bolesti postižených částí těla trvají několik hodin až dny nebo týdny a často mění místo. Doprovodným jevem je také únava, slabost, teploty, noční poty. Často jsou takové projevy vnímány s neurologickými potížemi.

Pokud se objeví zánět kloubů zvaný artritida, důsledkem bývá změna funkce, omezení pohybu a bolest. Nejvíce postiženými oblastmi jsou kolena, hlezna, ramena, zápěstí, lokty a další klouby. Kloubní záněty mohou probíhat jako doba trvající několik týdnů až měsíců, často jsou vystřídány obdobím klidu trvající dny, týdny, měsíce i roky. V pokročilém stadiu se rozvíjí chronická artritida, tj. zánět jednoho kloubu, který trvá více než jeden rok.

Léčba

LA se léčí antibiotiky, při čemž většinou probíhá léčba ambulantně po dobu 30 dnů. U závažnějších případů se podává výživa a látky v podobě infuze podobu 14 až 21 dní. Efekt léčby se dostaví v delším časovém období, potíže odeznívají pozvolně. Řada nemocných mívá mírné potíže i několik měsíců po léčbě antibiotiky. Opakování léčby je v některých případech vhodné. Většinou se však podává jiné antibiotikum. V některých případech se podávají antirevmatika v různých podobách.

Postižení dalších orgánů

Pokud lymská borelióza napadne nervový systém, je odborníky nazývána neuroboreliózou. Lymeská karditida je označení pro postižení srdce lymeskou boreliózou. Jedním z dalších orgánů, které mohou být ohroženy, je také oko.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk