Úvod > Zdraví > Předčasně narozené děti

Předčasně narozené děti

Předčasně narozené děti se vyznačují některými tělesnými charakteristikami. Především velikost dítěte se podobá plodu v sedmém měsíci prenatálního vývoje. Kůže se jeví jako průsvitná a volná. Na první pohled je zřejmé, že chybí podkožní tuk. Ruce a nohy se zdají být kratší.

Předčasně narozené děti trpí handicapy, které jsou spojené s nezralostí. Jedná se hlavně o nedostatečnou funkci plic. Některé části plic nejsou ještě dostatečně vyvinuté, což působí jako limitující faktor pro životaschopnost dítěte. Dále nejsou zcela vyvinuté svaly hrudníku a respirační centrum v mozku.

Nejčastější projevy

Nejčastějším projevem spojeným s nezralostí je syndrom respirační tísně, který se projevuje rychlým dýcháním spojeným se sténáním. V tomto případě je zapotřebí pomoc mechanické ventilace a pobyt v inkubátoru na jednotce intenzivní péče pro předčasně narozené děti.

Dalším ne tak neobvyklým jevem je přerušení dýchání na více než 20 sekund. Odborníky bývá nazývána jako apnoe. Přisuzuje se k nezralosti nervového systému. K obnovení dýchání někdy stačí tření nožičky, kotníku nebo zad. Pomůže také odsání nosu, úst a zvednutí hlavy.

Někdy se také objevuje nedostatečná tvorba protilátek. Imunita daná od matky je velmi malá, nebo dokonce vůbec žádná. Chybí dostatek zásob živin, vitamínů a železa. To vše je doprovázeno nízkou tělesnou teplotou, problémy s výživou a respirační tísní. Popsaný jev odborníci nazývají jako sepse. V tomto případě se podávají antibiotika, důležité je zajištění dostatečného množství tepla a živin.

Předčasně narozené děti mají nedostatečnou termoregulaci. Základní péčí u novorozenců je udržování stálé tělesné teploty. Základním faktorem tepelných ztrát je nedostatečná tělesná izolace, jejíž funkci plní tuk v těle organismu. Ztráty tepla jsou způsobené také velkým poměrem plochy povrchu těla a hmotnosti těla, který způsobuje velké vyzařování. Působí také nezralé termoregulační centrum v mozku a malá funkce potních žláz. Předčasně narozené děti vyvíjí poměrně malou pohybovou aktivitu, proto jsou svaly chabé a málo odolné vůči chladu a dítě se nemůže třást. K uchování dítěte v teple je vhodné jej uložit v prostředí s teplotou v ideálním rozmezí 36,1 a 36,5 °C.

Nedonošené děti také často trpí hypoglykemií a hypokalcemií. Hypoglykemie je v podstatě nízká hladina cukru v krvi. Hypoglykemie se projevuje třesem, slabým pláčem, křečemi a samozřejmě nízkou hladinou glukózy. Odborné publikace uvádějí hladinu 40 mg/dl. Hypoglykemie se u předčasně narozených dětí objevuje často. Pokud je dítě ještě v děloze matky, ukládá si zásoby glykogenu a tuku v těle a mozek nemá takovou potřebu látek. Pokud stav dítěte způsobuje vysoké energetické nároky, dochází k nedostatku látek a následné hypoglykemii. Předčasně narozené děti jsou většinou slabě, aby mohly řádně sát mléko. Je nutné jejich každodenní potřebu energie nahrazovat výživou. Mozek totiž vyžaduje stálý přísun energie.

Hypokalcemie se používá pro označení snížené hladiny vápníku v krvi. Nejvíce kalcia získá dítě ve třetí třetině v děloze matky. U předčasně narozených dětí, která prožila porodní trauma, nebo u dětí, jejichž matky jsou diabetičky.

Nedonošené děti jsou také náchylné ke krvácení, které je způsobeno nedostatkem krevního srážecího faktoru. U předčasně narozených dětí se mohou vyskytnout komplikace s přijetím výživy z důvodu malé kapacity. Svěrače na konci žaludku nejsou dostatečně zralé a může docházet ke zvracení zejména při krmení. Ne úplně zralé jsou také sací a polykací reflexy. Pokud problémy přetrvávají a stupňují se, obvykle se podává výživa například žaludeční sondou.

Předčasně narozené děti trpí i dalšími a závažnými problémy, které je nutné sledovat a léčit. Proto musí být těmto dětem věnována zvláštní péče. Jde přeci o lidský život.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk