Úvod > Těhotenství týden po týdnu > 3. týden těhotenství

3. týden těhotenství

Po 14 dnech od začátku poslední menstruace se ve vaječníku uvolní vajíčko a putuje do vejcovodů. Pokud se v této době setká se spermií, dojde k oplodnění a začíná vznikat nový život. O zázraku, který se momentálně děje, nemá drtivá většina žen ani zdání. I přesto je důležitý správný vývoj. Tento článek přináší základní informace o 3. týdnu těhotenství a rady, kterými by se žena, jež chce miminko, měla řídit.

Těhotenství obvykle u člověka trvá 38 týdnů, pokud je počítáno ode dne oplodnění. Vzhledem k tomu, že přesný den početí není lehké určit, častěji se doba těhotenství počítá od poslední menstruace. Následně je poté uváděno těhotenství v délce 40 týdnů.

Během těhotenství dochází k vývoji jedince, vzniknou všechny orgány a systémy, které má dospělý člověk. V tomto období si musí ale také jedinec osvojit dovednosti, které mu, samozřejmě s pomocí rodičovské péče, pomohou přežít.

Období těhotenství se dá rozdělit různými způsoby. Nejjednodušší dělení je podle tzv. trimestrů, tedy rozdělení těhotenství po 3 měsících. Někdy se ovšem můžeme setkat s jiným dělením. Toto dělení vychází z následného vývoje. První fází je gametogeneze, která se ovšem víceméně zabývá rodičovskými pohlavními buňkami a jejich vývojem před dobou oplodnění. Po splynutí rodičovský buněk začíná druhá fáze, nazývaná jako germinační období (nebo také preembryonální stádium), která zahrnuje první týden po oplodnění. Až třetí fáze, embryonální, se zabývá vývojem samotného dítěte. Trvá od počátku 2. týdne do konce 8. týdne po oplodnění a je obdobím, kdy se tvoří většina nejdůležitějších tělesných systémů. Poté následuje poslední předporodní období, tedy fáze fetální, jež trvá až do porodu.

Při oplození dojde ke spojení mužských a ženských rozmnožovacích buněk, tedy spermie (spermatozoidu) a vajíčka (ovocytu). Tak vznikne jednobuněčné embryo, nazývané též zygota. V zygotě se nyní nachází 46 chromozomů (23 mužských a 23 ženských), které dávají základ úplného genetického vybavení nového jedince. Oplodněné vajíčko dále putuje do dělohy. Právě v tomto období je možné, že se zárodek rozdělí na dva. Tímto způsobem vznikají jednovaječná dvojčata.

Mitotickým dělením buněk vznikne do tří dnů ze zygoty shluk, nazývaný též morula. Mezi šestým a dvanáctým dnem po oplodnění se vajíčko usazuje v děloze a dalším dělením buněk se tvoří vnitřní embryoblast, z nějž vzniká embryo, a vnější trofoblast, který dá vznik placentě.

V této době začínají buňky embrya produkovat hormon HCG, díky němuž se přeruší menstruační cyklus, a proto je možné pokračovat v těhotenství. Hormon HCG také vyvolá zvýšenou produkci hormonů estrogenu a progesteronu, jež podporují mimo jiné růst placenty. Hormon HCG je také zachytitelný těhotenským testem.

Ve třetím týdnu těhotenství vzniká také tzv. žloutkový váček, díky němuž dochází k přesunu živin mezi matkou a dítětem. Vytváří se také membrána, zvaná amnion, uvnitř které se dítě vyvíjí až do porodu.

Rady pro ženy

Vzhledem k tomu, že těhotenství není ještě v období třetího týdne možné zjistit, patří mezi velmi rizikové období vývoje dítěte. Obrovskou výhodu tedy má žena, která se pro miminko rozhodne ještě před otěhotněním. Při plánovaném těhotenství může totiž spoustu věcí ovlivnit. Velmi důležité je například přestat kouřit, omezit pití alkoholu a samozřejmě nepožívat žádné návykové látky. Naproti tomu se doporučuje užívání různých vitamínů, které může doporučit gynekolog.

Vyhnout by se žena zcela jistě měla i rentgenovému záření nebo místům, kde by se mohla objevovat různá infekční onemocnění (např. v nemocnicích, čekárnách, ale samozřejmě také všude tam, kde je značně zvýšená koncentrace lidí).

Další informace

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk